Hva skiller en god og en dårlig røykvarsler?

forskjellen på røykvarslere

I Norge er det påbudt med røykvarslere – faktisk sier loven at røykvarsleren skal høres fra alle rom i boligen din (med lukket dør).

Men er alle røykvarslere like gode?

Svaret på det er enkelt. NEI, langt ifra. Det er stor forskjell!

Siden 2005 har vi solgt trådløse, seriekoblede røykvarslere til tusenvis av husstander over hele Norge. Og fortsatt er det kun halvparten av norske boliger som er utstyrt med seriekoblede røykvarslere. Det er dermed et stort marked, og alle de store kjedene har derfor kastet seg på røykvarslerbølgen.

Men hvorfor finnes det da «dårlige produkter» på markedet?

Svaret er pris, pris og atter pris! Store jernvarekjeder, elektroforhandlere osv. har lite fagkunnskap om røykvarslere – noe som selvfølgelig går ut over kvaliteten på produktet.

Det koster enkelt og greit mer å lage en røykvarsler som har:

 • høyere stabilitet og minimalt med feilalarmer
 • lavere strømforbruk
 • sikkert frekvensbånd
 • lengre levetid
 • flere godkjenninger
 • raskere deteksjon av røyk
 • flere deteksjonsmåter i tillegg til røyk
 • mulighet for tilkobling av flere sensorer eller fjernkontroll

Les artikkel fra Dinside om farlige billig røykvarslere

Prioriter stabilitet – et svært viktig moment

Erfaringsmessig viser det seg at de aller billigste røykvarslerne, samt de i det lavere prissjiktet går oftere i feilalarm. Disse modellene er gjerne produsert av kinesiske produsenter og deretter importert til Norge. De kinesiske produsentene bruker ikke gode nok komponenter og varslerene utstyres på frekvenser som en rekke annet «billig» trådløst utstyr.

Brannvarslerene lar seg dermed påvirke av EMC og radiopåvirkning – og har du flere røykvarslere i boligen er det lite som er mer irriterende enn feilalarmer.

Tips: Røykvarsleren min piper uten grunn – hva gjør jeg?

Enkelte produsenter (særlig de europeiske) vet hva som skal til for å utvikle en røykvarsler som takler radiopåvirkning, støv og skitt, stråling fra downlights og en rekke andre ytre påvirkninger billige røykvarslere sliter med.

Produsenter som f.eks. Cavius fra Danmark og  Ei Electronics fra Irland har faktisk noen av disse punktene som øverste prioritet.

De er og har alltid vært opptatt av å lage kvalitetsprodukter, for det er kun det som gir rask deteksjon av en brann – samt fornøyde kunder.

Produksjonsland – en kvalitetsfaktor

Vi skal være forsiktige med å komme med altfor bombastiske påstander vedr. kvalitetsforskjeller på røykvarslere utviklet og produsert i Asia sammenlignet med Europa.

Men vi kommer rett og slett ikke unna det!

I over 10 år har vi jobbet tett med en rekke ulike fabrikater over hele verden og vi ser en tydeligere og tydeligere tendens når det gjelder forskjeller i kvalitet og stabilitet basert på produksjonsland.

For å holde prisene på sluttproduktet nede må importørene kjøpe røykvarslere fra levrandører i lavkostland i Asia Derfor er de aller billigste røykvarslerene på markedet ALLTID utviklet og produsert i Asia, gjerne Kina. Når vi ser på reklamasjoner og feilstatistikk er det ALLTID disse varslerene som går igjen, nemlig de billigste på markedet.

Det er nemlig ingen hemmelighet at billigere komponenter medfører redusert kvalitet. Det er rett og slett bare sunn fornuft.

Utviklere i Europa vil nok aldri kunne konkurrere på pris. Derfor er det helt andre ting som er viktig for de – deriblant kvalitet. Og vårt tips er at det er også noe du som kunde bør fokusere på. Røykvarslerene dine er nemlig ikke et hvilket som helst produkt. De er livreddere!

Vanskelig å velge – jeg trenger hjelp!

Sliter du med å velge riktig røykvarsler? Kontakt oss i dag så hjelper vi deg. Vi vet nemlig ganske mye om hvilke røykvarslere du bør holde deg unna og hvilke som kan anbefales.

Vi snakkes

 

 

Vi relanserer vår smarthus kategori

myfox-alarm-kjokkenIOT (internet of Things) er kommet for å bli, og vi skal være med å tilby Norges befolkning de beste smarthus produktene på markedet. Nå relanserer vi vår smarthus kategori og kombinerer den med boligalarm kategorien. Tross alt, smarthus produkter er svært relatert til sikkerhet og ikke minst alarmprodukter.

En boligalarm er ikke bare en boligalarm slik som før!

alarm-med-app-myfoxI dag er en boligalarm ikke slik den var for noen år tilbake – i dag styres boligalarmen din via din smarttelefon og du har kameraer som overvåker det som skjer. Det er dette som gjør en bolig smart og hos oss skal du finne de beste smarthusproduktene som er laget for å gi deg en bedre og ikke minst sikrere hverdag.

De siste par årene og i tiden som kommer vil vi delta på alle de store messene rundt omkring i verden for å finne de smarteste IOT produktene. Vi var nylig på den årlige IFA messen i Berlin, og neste stopp er den gigantiske CES (Consumer Electronic Show) i Las Vegas. Vi skal holde deg oppdatert.

Hvordan kan vi gjøre din bolig smartere?

Vi er en butikk med spisskompetanse på akkurat det vi driver med. Vi reiser på de største messene, har jevnlig kontakt med leverandører og lærer noe nytt hver eneste dag. Vi kan garantert hjelpe deg eller komme tips til hvilke produkter eller systemer som vil være det rette for deg. Kontakt oss i dag!

Hvordan koble ringeklokke?

Vi får daglige henvendelser fra kunder vedr. hvordan koble og kable opp en dørklokke, hva man trenger av produkter osv. Det å koble en dørklokke er egentlig veldig enkelt, og noe de fleste gjør det selv. Har du allikevel lyst til å sette bort jobben er dette en enkel jobb for alle elektrikere (og hobbyelektrikere)!

Hva trenger du?

Et fungerende ringeklokke system består som regel av følgende deler.

Ringeklokke: er mottakeren som avgir lyden og plasseres inne i boligen din. Finnes gjerne i to varianter, mekanisk eller elektronisk. Med en mekanisk ringeklokke er det en «hammer» inne i produktet som manuelt lager lyden idet ringeklokken blir aktivert. Med en elektronisk dørklokke er lydene lagret elektronisk og avspilles ved aktivering.

Ringeklokken strømforsynes enten via en ringetrafo eller batterier. Mer om dette senere i innlegget.

friedland-d3126-ringeklokke-trafo
Friedland D3126 ringeklokke

Ringeknapp: er knappen du plasserer ved inngangspartiet. Ringeknappen sin oppgave er å åpne/lukke strømkretsene som inngår i ditt ringeklokkesystem. Vurder om du skal ha en ringeknapp med belysning eller uten.

Friedland ringeknapp
Friedland D723 ringeknapp

Ringetrafo: Omgjør 230V til 8-16V (som er bedre egnet for ringeklokker) og sørger for fast strømspenning til din ringeklokke. Står gjerne i et sikringsskap, veggboks eller innebygget i selve ringeklokka. Du kan også velge å ikke bruke transformator, og heller strømforsyne systemet ditt med batterier i ringeklokka.

Husk da på at du IKKE kan ha lys i ringeknappen din, ettersom lyset i knappen da vil tømme batteriene i ringeklokka raskt.

Friedland D780 ringetrafo
Friedland D780 ringetrafo

Ringeledning: en ledning med en eller to tråder som går gjennom alle delene i ditt ringeklokke system. Ledningen fører spenning som da lukkes/åpnes idet ringeknappen trykkes inn.

Friedland D561 8M ringeledning
Friedland D561 8M ringeledning

Koblingskjema: viser deg hvordan du skal koble og kable ringeklokke systemet ditt.

Friedland koblingskjema
Friedland koblingskjema

 

Hvordan koble riktig?

Det å kable en dørklokke er egentlig veldig enkelt. Bruk sunn fornuft sammen med et koblingskjema så er du på god vei. Som regel følger det med et koblingskjema på de fleste dørklokker – disse viser deg hvor ledningene skal gå. Dette gjelder da hvis du skal sette opp et nytt ringeklokkeanlegg. Har du allerede et system som fungerer i dag er det bare å bytte ut de enhetene som eventuelt krever å byttes ut.

Under ser du et eksempel på koblingskjema til Spore True ringeknapper, en av våre mest populære dørklokker. Dette er et typisk standard oppsett, med èn ledning FRA ringetafo TIL ringeklokke, èn ledning FRA ringetrafo TIL ringeknapp og èn ledning FRA ringeknapp TIL ringeklokke.

teknisk-spore-true-ringeknapp

 

Ønsker du flere eksempler på koblingskjemaer kan du se via linken under, der har vi gjort et google søk på «doorbell diagram». Da får du opp en del informative koblingskjemaer, både for deg som skal kable 1 knapp og dørklokke – og for deg med 2 ringeknapper.

https://goo.gl/pKTdge


Noen typiske utfordringer

Jeg har kjøpt ny ringeknapp med lys, og når jeg trykker inn knappen ringer dørklokka kontinuerlig! Hva er galt??

Dette er en problemstilling som dukker opp en gang iblant, og det er ganske sikkert at du har en dørklokke (innvendig mottaker) som ikke takler en ringeknapp med belysning. Det er faktisk slik at enkelte dørklokker ikke kan brukes sammen med en ringeknapp med lys.

Det finnes da noen alternativer.

 1. Bytte ut knappen med en som ikke lyser.
 2. Bytte ut dørklokka med f.eks. en Friedland modell (alle Friedland dørklokker kan brukes sammen med ringeknapper med belysning)
 3. Skaffe deg et relè som håndterer spenningen slik at det vil fungere som normalt
 4. Fjerne belysningen fra knappen manuelt

 

Hvor mange røykvarslere bør jeg ha i min bolig?

Ok. Du har endelig bestemt deg for å erstatte dine gamle røykvarslere med nye moderne seriekoblede røykvarslere. Det er nok lurt!

Men hvor mange røykvarslere trenger du egentlig?

Det er et spørsmål vi får flere ganger om dagen og et veldig viktig spørsmål vi mer enn gjerne hjelper deg med. Antallet røykvarslere du trenger er selvfølgelig avhengig av størrelsen på boligen din – men viktigst av alt er selve planløsningen.

Det er nemlig antall rom i boligen som avgjør antallet røykvarslere du trenger.

Antallet røykvarslere du trenger er egentlig veldig enkelt å finne ut av. Tell opp antall sove og oppholdsrom i boligen din så har du også antallet røykvarslere du bør ha. Jo flere røykvarslere du har, jo raskere varsling vil du få. Det er enkel logikk. Og aller helst bør de være seriekoblet med hverandre.

La oss se først på hva myndighetene krever og hvilke krav til antall røykvarslere i din bolig!

§ 2 - 7 Røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Les hele kravspesifikasjonen her

Dette kravet er dessverre noe «svevende» og sier lite om hva du BØR ha. Det bare sier noe om at du skal høre røykvarsleren uansett hvor i boligen du befinner deg.

I praksis betyr det at du må ha flere varslere, og at de bør være sammenkoblet med hverandre. Bare tenk hvis det oppstår et branntilløp i en annen etasje enn den du har soverommet ditt i. Ville du hørt den mens du sover?

Ok. La oss snakke litt om antallet du BØR ha!

De fleste fagfolk, brannvesen osv. anbefaler følgende:

èn seriekoblet røykvarsler pr. sove og oppholdsrom

Følger du denne anbefalingen vil du og din familie være godt sikret ved et eventuelt branntilløp. Med èn røykvarsler på alle normale rom i din bolig vil du få rask varsling uansett hvor branntilløpet oppstår.

Velger du derimot å ha flere rom i boligen uten røykvarsler er det nesten det samme som å si at du er 100% sikker på at et branntilløp ikke kan oppstå i dette rommet.

Oppstår det et branntilløp i et rom UTEN røykvarsler vil det naturlig nok ta lang tid før røykvarsleren i et helt annet rom vil reagere. Først skal røyken bevege seg ut fra rommet – noe som medfører at hinnen med røyk som først legger seg i taket skal dekke hele rommet. Det sier seg selv – det kan ta lang tid..

Sørg derfor for å plassere èn røykvarsler på alle sove og oppholdsrom i boligen din!

En enkel og grei oversikt over hvilken type røykvarsler du bør plassere i ulike rom i din bolig.

Hvilke rom trenger jeg ikke å ha røykvarsler i?

Det finnes alikevel noen rom du kan droppe å ha røykvarslere, eventuelt plassere en annen type brannvarsler enn nettopp de som reagerer på røyk. Dette er spesielt viktig å tenke på for deg som har eller skal kjøpe seriekoblede røykvarslere – ettersom varslerne da varsler hverandre. En feilalarm vil derfor oppleves mye sterkere og mer irriterende enn en feilalarm på en vanlig frittstående røykvarsler.

Bad: Her trenger du ikke å sette opp røykvarsler grunnet damp osv.

Teknisk rom / verksted: Unngå en røykvarsler her – men sett gjerne opp en varmesensor. Den gir deg deteksjon av et branntilløp.

Garasje: Samme som ovenfor. Pass på temperatur om vinteren og bruk av batterier.

Også rom som kjøkken og vaskerom kan man prioritere såkalte varmevarslere, ettersom de ikke reagerer på røyk (partikler) – men derimot rask temperaturstigning. Det gir noe tregere deteksjon, men du slipper feilalarmer fra stekeos, damp osv.

Hvordan lages en safe?

Sikkerheten-selv.no er i dag en av Norges største butikker for deg som skal kjøpe safe. Uansett om det er en hjemme safe, brannskap, våpenskap, nøkkelskap osv. finner du det du leter etter hos oss. Som en spesialbutikk innenfor sikkerhet er vi selvfølgelig opptatt av kvalitet – og samarbeider kun med produsenter og leverandører som vet hva de driver med.

Vi tok dermed turen til Sør-Korea for å besøke den svært anerkjente safe produsenten Diplomat, og deres fabrikk. Diplomat er kjent i bransjen for fantastisk kvalitet og ikke minst ledende utvikling og innovasjon på sine safer. Diplomat holder til i Sør-Koreas nest største by Busan, helt på sørspissen av Sør-Korea.

Under har vi satt sammen en liten videosnutt av selve produksjonen av Diplomat sine brannsikre safer.

Slik måler du radon med en radonmåler

Er du også bekymret over radonverdiene i boligen din?

Da bør du kjøpe deg en radonmåler, og få mistankene dine bekreftet eller avkreftet.

Kort fortalt, hva er radon?

Radon er en luktfri gass som dannes fra radioaktive stoffer i berggrunnen, og finner veien inn i boliger via sprekker i grunnen, grunnvann og sprekker i konstruksjonen. Radon er dessverre svært farlig, og gir blant annet økt risiko for lungekreft.

I Norge dør faktisk ca. 370 mennesker hvert år pga. lungekreft forårsaket av radongass. 

Hvordan måler jeg radon, enkelt raskt og rimelig?

I vårt sortiment finner du den norske radonmåleren Airthings Home.  Dette er en digital radonmåler som både er enkel å bruke, svært nøyaktig og ikke minst rimelige å kjøpe.

Airthings Home er utviklet av en gjeng med smarte hoder i teknologifirmaet Airthings i Oslo. Den aller største fordelen med radonmåleren fra Corentium er at den er utrolig enkel å bruke. Måleren går på batterier, så her det bare å sette i batteriene og måleren er i gang.

Airthings Home er et av våre mest solgte og populære produkter og jeg kan ikke få lovprist produktet nok. Den er nøyaktig, enkel å bruke og har gjort profesjonell radonmåling tilgjengelig for alle. Og best av alt, du kan flytte den fra rom til rom og alltid ha tilgjengelige måleresultatet.

Torbjørn Ulseth, daglig leder / sikkerheten-selv.no

Du får svar via displayet både langtidsmåling (mest nøyaktig) og korttidsmåling. Måleren kan enkelt resettes når du er ferdig med målingen i et rom, og ønsker å måle i et annet.

Mange kvier seg for å måle radon fordi de er kjent med radon problematikk i sitt lokale område. Dette skaper gjerne unødvendig bekymring, og er lite hensiktsmessig.

Ikke gå å bekymre deg for radon. Kjøp radonmåler, MÅL og få mistankene dine bekreftet eller avkreftet!

La oss vise deg hvor enkelt du du kan måle radon!

Å måle radon med Airthings / Corentium Home radonmåler er mye enklere enn du tror. Og ikke minst – mye rimeligere enn du tror.

Alt følger med (tom. batterier) og du er i gang i løpet av minutter.

Start med å trekke ut den lille batteriflippen for å starte måleren. Måleren gjør en selvtest første gangen den starter opp og måleren begynner å hente inn radonverdiene. Denne fasen kan ta alt ifra 6 til 24 timer. En indikator på skjermen forteller deg når måleren er aktiv.

 

 

 

 

 

 

 

Plassering av radonmåleren

Plasser radonmåleren i rommet du ønsker å måle, f.eks. kjeller, soverom eller stue. Her ønsker du å finne en plassering som er relevant for luften som pustes i dette rommet. Optimal plassering er 50 cm over gulvet og minst 150 cm fra nærmeste dør, vindu eller luftventil.

Og for all del, ikke flytt på måleren underveis i selve målingen.

Bilde er lånt fra Airthings AS

La oss se på måleresultatet

Ok, nå er du i gang med å måle radon og måleren vil via displayet gi deg måleresultatet.

Jo lengre den står jo mer nøyaktig vil også resultatet være.

Radon måles i enheten becquerel pr. m³. I vårt tilfelle viser nå måleren en Becquerel verdi på 15, mao. godt under tiltaksgrensen på 100 fra Statens Strålevern

Måler du verdier over 100 Bq anbefaler vi å ta kontakt med en radonspesialist for å vurdere ulike tiltak. Det kan da være snakk om bedre ventilering, trykkjustering, radonsug osv.

LONG TERM AVERAGE: Her finner du den gjennomsnittlige målingen helt fra starten av eller fra sist du gjorde en reset av måleren (som du gjør når du flytter plassering på måleren for å måle i et annet rom).

Dette resultatet oppdateres 1 gang pr. døgn.

SHORT TERM AVERAGE: Her veksler resultatet mellom å vise radonverdien for siste døgn (1 DAY / oppdateres 1 gang i timen) og for siste 7 døgn (7 DAY / oppdateres 1 gang pr. døgn).

Andre funksjoner

På baksiden av Airthings Home radonmåler finner du to små knapper, «Reset» og «Mode».

Reset: Denne bruker du når du skal flytte måleren fra ett rom til et annet. Dette fjerner da alle data i måleren slik at du kan starte en helt ny måling for det nye rommet. Husk å skrive ned resultatet i rommet du har målt før du bruker reset knappen ettersom all data fjernes fra radonmåleren.

Mode: Med denne knappen kan du enkelt får informasjon om hvor mange døgn du har målt siden du startet måleren første gang ELLER siden sist du brukte reset knappen. Du får da dette opp nederst på displayet i ca 20 sekunder før den går tilbake til standard visning igjen.

Så enkelt er det.

Kjøp radonmåler i dag du også!

 

Brannsikre kofferter fra SentrySafe

Mange av dere som kjenner litt til produktene i safe bransjen er kanskje kjent med den amerikanske giganten SentrySafe. SentrySafe er en av verdens ledende utviklere og produsenter av ulike typer safer og skap, spesielt innen segmentet brannsikker oppbevaring. SentrySafe har helt siden 1930(!!) utviklet og produsert brannsafer og skap og er en typisk stolt amerikansk industrisuksess. De fleste safene deres er fortsatt produsert i USA med over 80% av delene også fra landet over dammen.

Vi forhandler nå SentrySafe, og vi starter med å tilby de populære brannkoffertene eller brannsikre boksene som noen kaller de. Under finner du noen videoklipp hvis du ønsker å vite mer om disse brannsikre og vanntette koffertene fra SentrySafe. Dette er noe ethvert hjem bør ha, perfekte for å oppbevare viktige papirer, attester, pass, bilder osv.

En liten videointro til den nye serien med brannkofferter fra SentrySafe.

Hvordan fungerer selve brannisoleringen i brannkoffertene til SentrySafe?

De fleste av brannkoffertene fra SentrySafe er ikke bare brannsikre, de er også vanntette. Ganske utrolig, ikke sant?

Kjøpe safe til hjemmebruk

Hos sikkerheten-selv.no selger vi massevis av safer, ja faktisk for et 6 sifret beløp hvert eneste år. Som Norges ledende nettbutikk for kjøp av safe vet vi litt om hva som passer til akkurat deg og ditt behov. Veldig mange privatkunder skal kun kjøpe en safe til å ha hjemme – hvor de skal oppbevare viktige papirer som fødselsattester, pass, fotografier, USB hardisker og minnepenner osv. Andre skal ha verdisaker, smykker eller store kontantbeløp i safen.

Vi starter alltid med å spørre kunden…

Hva skal du oppbevare, og hvor mye?

Hva du skal ha i safen din er helt avgjørende for kjøp av safe, og hva slags safe du skal velge. Veldig ofte skiller man mellom papirer og dokumenter som skal sikres ved en eventuell brann, eller verdisaker hvor innbrudd er det man frykter mest. De aller fleste ender opp med en såkalt brannsikker safe også kalt brannsafe eller brannskap.

La oss ta noen vanlige eksempler.

Jeg skal kun ha noen få dokumenter, passene våre og fødselsattester. Er ikke så bekymret for innbrudd.

Da er en brannkoffert perfekt for deg. De små og bærbare brannkofferte er supre til å sikre de aller viktigste papirene som fødselsattester, pass, usb harddisker osv. Dessuten vet du alltid hvor du har de. Alle våre brannkofferter er UL sertifisert og motstår en brann i 30 minutter. Disse brannsikre boksene er utstyrt med en nøkkellås, men er ikke innbruddsikre. Da må du over på en brannsafe. Flere av brannkoffertene er også fullstendig vanntette. Da tåler de oversvømmelser og selvølgelig en eventuell brannslokking med vann.

Brannkoffert fra First Alert


Jeg skal oppbevare vikige papirer, bildene mine, et par permer + litt smykker og verdisaker av lav verdi.

Da vil vi anbefale deg en brannsafe. Brannsafene er faktisk helt suverene, og du vil bli overrasket over hvor solide de er. Her kan du gjemme unna det aller meste og de fleste brannsafene sikrer innholdet i en brann i hele 1 time. Brannskapene er i tillegg godt sikret mot innbrudd, og de kan også boltes fast til gulvet slik at en innbruddstyv ikke kan ta den med seg. Skapene er utstyrt med en praktisk kodelås, så her er nøkkel ikke nødvendig. Kodelåsen er robust og tåler daglige åpninger i opptil 2 år før batteriene må skiftes. Og batteriene, ja da sitter på utsiden slik at du trenger ikke å bekymre deg for å låse deg ute:)

Phoenix brannsafe

 


 

Jeg har mye verdifulle smykker, og en del verdisaker jeg skal oppbevare sikkert.

Med en gang du har store verdier du skal oppbevare må man over på enda mer solide safer. Da kaller vi de gjerne sikkerhetsskap eller verdiskap. Sikkerhetsskapene er gjerne enten FG godkjente eller godkjente i henhold til EN1143. De ulike klassifiseringer i betegnelsene Grade 1 og oppover gir deg en pekepinn på hvor mye av verdi du kan oppbevare i disse skapene. Husk at såkalte sikkerhetsskap og pengeskap er svært tunge, gjerne flere hundre kilo. Så det er viktig at du tenker litt på hvor skapet skal stå og hvordan du skal få det inn.

For deg som ønsker et skikkelig solid verdiskap / pengeskap vil vi anbefele de nye Franz Jæger pengeskapene. Redusert vekt, men fortsatt den tradisjonelle Franz Jæger sikkerheten. Franz Jæger har et bredt utvalg med solide FG godkjente safer, deriblant pengeskap, sikkerhetsskap, nøkkelskap og våpenskap. Disse skapene er nøye utviklet for å motstå innbruddstyver og gir deg svært høy sikkerhet.

franz-jager-pengeskap-FJ-1-1-grade-1-a

 

Nest Protect – Wifi røykvarsler

Oppdatering:

Nest er nå kommet med en ny versjon av Nest Protect – testen du finner under er basert på den første versjonen. Versjon er 2 av Nest Protect røykvarsler er nå tilgjengelig for kjøp hos sikkerheten-selv.no.


Endelig har vi fått testet Nest Protect Wifi røykvarsler. Vi har gledet oss til dette en stund, røykvarslere er jo tross alt det vi driver med. Endelig er det noen som har laget en smart røykvarsler som også ser bra ut. Nest har nemlig gjort et så kjedelig produkt som en røykvarsler om til et supersmart produkt!. Og det er ikke hvilken som helst utvikler som står bak. Tony Fadell er mannen bak Nest, teknologiselskapet som relativt nylig ble kjøpt opp av selveste Google. Fadell regnes også som bak mannen Ipod. Og det må kunne sies å være en suksess!

2014-12-11 20.24.07

Med Nest er alt gjennomført, og meget lekkert gjort. Produktet ser bra ut, forpakningen lekker og funksjonaliteten er veldig god.

En røykvarsler er først og fremst laget for å vekke deg om natten hvis det begynner å brenne. Om du er på ferie i Karibien når det skjer hjelper det lite at du får en notifikasjon på din smarttelefon om at alarmen har gått. Brannvesenet vil nok tvilsomt rykke ut basert på en notifikasjon fra Nest appen. Kanskje kan du få naboen til å stikke innom. Men det er stilig å ha muligheten.

Første inntrykk

Er ikke noe annet å si at førsteinntrykket er svært positivt. Dette er kvalitet, du merker det med en gang.

2014-12-11 19.58.15 2014-12-11 19.59.05

Montering og oppsett

Oppsettet og tilknytningen mot wifi nettverket ditt er enkelt. De fleste vil klare dette både raskt og uten noen store problemer. Nest varslerne lager sitt eget wifi nettverk og knyttes deretter opp mot ruteren din. Varsleren monteres slik som de fleste andre røykvarslere. En brakett festes i taket med skruer og varsleren festes i braketten.

2014-12-11 20.02.07

Bruk

Det er her Nest Protect imponerer aller mest. Varsleren er så enkel i bruk, og funksjonene med tale og lys er veldig praktiske. Dessverre får man ikke norsk språk på talen så du må overleve med engelsk. Oppdatering: Norsk språk er nå tilgjengelig. Talen er klar og tydelig og varsleren gir deg beskjed om «smoke in the hallway» osv. LED lyset i røykvarsleren er også veldig praktisk og fungerer som et behagelig nattlys i ganger osv. om natten – utrolig praktisk. Du kan skru av og på lysfunksjonen via appen, men det tar et døgn før det oppdateres i varsleren ettersom Nest Protect ikke logger seg på wifi mer enn èn gang i døgnet (for batteriversjonen).

2014-12-11 20.24.13

Vil vi anbefale Nest Protect?

Enkelt og greit ja!

Røykvarsler piper uten grunn

Lite er mer irriterende enn når en røykvarsler piper helt uten grunn.

Vi kaller det en feilalarm, og målet er alltid og minimere antallet feilalarmer.

Desverre er det nesten umulig å helt unngå at en røykvarsler gir feilalarm en sjelden gang iblant. Men hele poenget er at feilalarmer ikke skal skje regelmessig.

Da er det som regel et eller annet galt, og i de fleste tilfeller er det ikke varsleren i seg selv det er noe feil med, men en lokal årsak.

Hva mener vi med en «lokal årsak»
En lokal årsak er at røykvarsleren blir påvirket av èn eller flere faktorer i din bolig. Det kan være f.eks. radiopåvirkning, støv, skjulte luftganger, lamper/downlights osv. I de aller fleste tilfeller løser man problemet med feilalarmer kun ved å flytte litt på varsleren.

Husk å skill mellom små korte pip og alarm

Mange blander pip og alarm. Vær obs på at dette er to helt forskjellige ting.

Små korte pip dreier seg som regel om at du må bytte batteri på røykvarsleren din. De fleste røykvarslere i dag gir da fra seg små pip hvert minutt 30 dager før batteriet er tomt. Da er det viktig at du bytter batteri.

Går røykvarsleren derimot alarm har dette ingenting med selve batteriet å gjøre. Batteriskifte vil heller ikke løse problemet du har med feilalarmer.

Ok. Røykvarsleren min går i alarm stadig vekk, hva gjør jeg?

Vi vet det er irriterenede, men for all del – behold fatningen og ta steg for steg så er dette enkelt å løse.


Viktig info hvis du har seriekoblede varslere

N.B. Har du seriekoblede røykvarslere og vet egentlig ikke hvem av varslerene som skaper problemet må du først sette alle varslerene på forskjellige kanaler for en liten periode. Når feilalarmen da kommer vet du hvilken av varslerene som starter den og du kan starte prosessen med å lokalisere problemet.


Å vite hvilken varsler som starter alarmen er HELT avgjørende for å løse problemet du opplever. En feilalarm i et seriekoblet systemet høres helt forferdelig ut, nettopp fordi det er flere varslere som går i alarm.

MEN. Egentlig er det bare 1 varsler som går i alarm, problemet er derimot at den tar med seg de andre varslerne i systemet.

Når du dermed har funnet ut hvilken varsler som er «synderen» kan du fortsette med stegene under.

Steg 1: Rengjør røykvarsleren

Veldig mange feilalarmer kommer på grunn av mangel på rengjøring. Det høres kanskje rart ut, men ja en røykvarsler MÅ rengjøres minimum 1 gang pr. år.

I en bolig er det så mye støv som du ikke kan se med det blotte øye – men det er der allikevel. Støvet fester seg på røykvarslerens deteksjonskammer og kan dermed forårsake feilalarmer.

Slik gjør du det: Ta frem støvsugeren din. Plukk brannvarsleren ned fra taket og bruk munnstykket på støvsugeren rundt hele varsleren. Du trenger ikke å åpne varsleren (da forsvinner som regel garantien på produktet). Sørg for å få ut alt støv som eventuelt sitter i varsleren.

Steg 2: Gå over plasseringen

Se på selve plasseringen av røykvarsleren. Med stor sannsynlighet er det nettopp selve rommet den står i som er problemet. Er det noe i nærheten som kan forårsake feilalarmer?

 • Luftganger/varmepumpe
 • For nærme downlights eller lamper i taket (minimum 1M vekk fra lamper og downlights)
 • Radiostøy fra antenner osv.

Steg 3: Flytt på varsleren

Som regel har du flere røykvarslere i boligen. Ta varsleren du har problemer med å bytt plassering med en av de andre. Festebraketten som henger i taket trenger ikke å skiftes, bare bytt plassering med en av de andre i boligen din.

På denne måten finner du enkelt ut av om det er varsleren det er noe feil med eller selve plasseringen. Er det plasseringen hjelper det lite å bytte ut varsleren med en annen, eventuelt en ny.

Fortsetter denne varsleren å gi regelmessige feilalamer også i to andre rom i boligen din kan mye tyde på at det er noe feil med varsleren. Det er svært sjelden, men kan forekomme gjerne med de rimeligste modellene. Vi har faktisk røykvarslere i vårt sortiment vi aldri har opplevd problemer med feilalarmer, og enkelte modeller det kan forekomme.

TIPS: Hva skiller en god og dårlig røykvarsler?