Den ultimate røykvarsler guiden

Om denne guiden

En fyldig, konkret og detaljert gjennomgang av røykvarslere og vanlige spørsmål og bekymringer kunden har før en eventuell anskaffelse av røykvarslere til sin bolig. Guiden skal gi svar på det enhver med egen bolig trenger å vite om røykvarslere, samt hjelpe kunden til å velge riktig til sitt behov og sin bolig. Flere eksperter skal gi sine svar i en FAQ noe som vil gi guiden ytterligere kredibilitet.

Guiden er laget av sikkerheten-selv.no


Hjelp! Jeg skal ha nye røykvarslere

Å velge riktig røykvarsler kan nesten virke som en umulig oppgave – det er nemlig en jungel av produkter, deteksjonsformer, anbefalinger osv der ute.

Derfor har vi laget denne guiden!

Nettopp for å gi deg svar på alt du trenger å vite. Vi kan nemlig en hel del om røykvarslere og har over 12 års erfaring. 

I tillegg skal vi oppdatere innholdet jevnlig med tips og råd fra noen av bransjens aller fremste eksperter på røykvarslere.

Viktigheten med røykvarslere

Vi kan ikke få sagt det nok ganger. Derfor gjentar vi det igjen og igjen.

Røykvarsleren er din viktigste livsforsikring. Mest sannsynlig får du aldri bruk for de – men det er den ene gangen noe uforutsett skulle skje.

Og aller helst. Brannvarslerne dine bør være seriekoblet.

Spør deg selv. Ville du våknet av en røykvarsler i et annet rom??

– De fleste som omkommer i husbranner i dag ligger og sover, og så våkner de ikke fordi røykvarsleren enten mangler eller ikke virker, sier Hans Arne Madsen, leder for forebyggende avdeling hos Kristiandsandsregionen brann og redning.

I følge Madsen går det ofte uhyre raskt fra en brann starter, til huset er overtent.

I løpet av tre-fire minutter kan temperaturen øke fra vanlig stuetemperatur på 20 grader til 700-800 varmegrader. Hvis du da ligger og sover og ikke våkner av røykvarsler i tide, blir det katastrofalt. Overtenningen skjer så hurtig at man ikke har noe tid å miste, fortsetter han.

Aftenposten, 30.11.2017

La oss starte med litt historie

Verdens første røykvarsler kom for første gang helt tilbake i 1890. Men det var først rundt 1930 den moderne røykvarsleren kom til.

Måten det skjedde på derimot var nok litt tilfeldig.

Sveitseren Walter Jager forsøkte nemlig å konstruere en sensor som reagerte på gass, men som til slutt endte opp som en røykvarsler slik vi kjenner de i dag. Dette var en ionisk brannvarsler – noe som helt frem til 2000 tallet var den mest vanlige teknologien for å detektere røyk.

I dag er det optiske røykvarslere som er mest vanlig.

Og som med de fleste andre elektroniske produker er også brannvarslerene blitt til supermoderne og høyteknologiske produkter.

Din viktigste livsforsikring

Glem aldri at røykvarsleren er din aller viktigste livsforsikring. I Norge redder røykvarsleren ca. 140 liv – hvert eneste år! Og den ene gangen du kanskje får behov for de er de verdt sin vekt i gull.

Norsk røykvarsler historie

De første røykvarslerne kom til Norge tidlig på 1970-tallet. Tidlig ute var Norsk Bycosin A/S som gjennom Bassøe Meling & Co solgte ioniske røykvarslere til rundt 700,- pr. stk.

Omregnet til dagens kroneverdi snakker vi rundt 5000,- kroner!

Mange så muligheter til raske penger og markedet hadde behov for en regulering. Siden de ioniske røykvarslerne inneholdt en radioaktiv kilde begynte Statens institutt for strålehygiene å føre tilsyn i 1979.

Da kravet kom i 1990 (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn) tok DBE (direktoratet for brann og elsikkerhet) over godkjenningsarbeidet. DBE byttet navn til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og administrerte godkjenningene frem til 2008 da Norge gikk over til den felleseuropeiske standarden EN14604.

I dag er det DIBK (Direktoratet for Byggkvalitet) som har markedstilsyn med røykvarslere i Norge.

Dagens forskrifter og krav til røykvarslere

Alle røykvarslere som selges innenfor EU / EØS området skal oppfylle EN-14604, en europeisk standard for røykvarslere.

Det er faktisk ikke lov å selge røykvarslere uten EN-14604 godkjenning i Norge!

I eksisterende bygg er det “Forskrift om brannforebygging” som stiller krav.

Fra Forskrift om brannforebygging:

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Ved nybygg stiller den aktuelle byggeforskriften krav til antall og plassering. I nybygg er det også krav til ekstern strømforsyning ihht. TEK10. Mao. kan du ikke ha batteridrevne røykvarslere i et nybygg ihht. TEK10.

Hvem har ansvaret for at røykvarslere er montert?

Når det gjelder fordeling av ansvar skiller vi i utgangspunktet mellom to grupper, nemlig EIER og BRUKER.

Enkelt forklart kan man si at i borettslag, bolig AS og i andre typer boligfelleskap er styret ansvarlig og pr. definisjon eier. Bruker har kjøpt en borett / andel, men styret er fortsatt eier.

Hvis det ikke ble betalt tinglysningsgebyr ved kjøp av boligen er det et styre som pr. definisjon er eier og skal sørge for røykvarslere.

Eier, dvs. den som har grunnbokshjemmel er ansvarlig for:

 1. At røykvarslere er montert ved innflytting.
 2. At det er nok røykvarslere til å oppfylle forskriftskravet.
 3. At røykvarslere blir byttet ut pga. at de er utgått på dato (10 års varighet), nedsmussing, manglende vedlikehold osv.

Bruker, dvs. den som bor i boligen (også ved leieforhold) er ansvarlig for:

 1. Månedlig testing
 2. Årlig batteribytte og renhold
 3. Gi beskjed til eier hvis røykvarsleren ikke fungerer så eier kan få rettet opp i dette.

Norge er et av få land i verden der det er krav til røykvarslere i alle boliger. Kravet kom tilbake i 1990. Røykvarslerne i Norge er estimert til å redde ca. 140 menneskeliv hvert år og verdier for mange millioner.

Ulike typer røykvarslere (deteksjon)

Du har sikkert lest og hørt om de ulike deteksjonsprinsippene for røykvarslere. La oss ta en kort gjennomgang.

Optisk deteksjon:

Pr. i dag den mest vanlige og anbefalte deteksjonsformen og er for mange også kjent ved begrepet “fotoelektrisk”.  Optiske røykvarslere fungerer etter lysrefleksjonsprinsippet ved at en lyskilde og fotocelle jobber sammen inne i selve kammeret. Blir kammeret fylt med røykpartikler reflekteres lyset og treffer fotocellen som igjen aktiverer alarmen.

Hvorfor bør jeg velge en optisk røykvarsler?

Flere nyere tester og forskning viser at den optiske røykvarsleren reagerer raskere på et branntilløp enn den ioniske. På blant annet ulmebranner har det vist seg at den optiske sensoren er betydelig raskere. I tillegg er en ionisk varsler en miljøbombe!

Ionisk deteksjon:

Luften ledes forbi en radioaktiv kilde som lader luftmolekylene. Verdien fra deteksjonskammeret sammenlignes med referansekammeret der partikler ikke kommer inn. Luftpartiklene i deteksjonskammeret vil endre ledeevnen og  være forskjellige i de to kammerne. Dette igjen fører til at alarmen aktiveres. En ionisk røykvarsler inneholder som nevnt en radioaktiv kilde og mindre miljøvennlig enn en optisk røykvarsler. Flere tester de siste årene har også vist at ioniske røykvarslere reagerer tregt på det vi kaller ulmebrann – en av de vanligste måtene et branntilløp oppstår på.

Hva er fordelene med ioniske brannalarmer?

I dag er det slik at ioniske røykvarslere så å si er umulig å få tak i – da optiske røykvarslere er det som omsettes. Når det gjelder fordelene med en ionisk røykvarsler gjelder det at den er effektiv på enkelte typer raske flammebranner med stor produksjon av røyk. 

Kombinasjonsvarslere:

En kombinasjonsrøykvarsler har gjerne flere deteksjonsmåter innebygget i selve røykvarsleren. I dag finnes det svært få eller ingen kombinasjonsvarslere med kombinert optisk og ionisk deteksjon, men derimot kombinasjonen mellom optisk (røyk) og varme er tilgjengelig.

Termisk deteksjon (varme/temperatur)

Rene termiske varslere, også kalt varmevarslere er ikke en røykvarsler ettersom den kun vil detektere varme. Varmevarslere er derimot spesielt godt egnet på rom der en tradisjonelle røykvarslere vil kunne gå i uønsket alarm (feilalarm). Eksempler på dette er f.eks. kjøkken, uinnredede loft og kjellere, garasjer, vaskerom osv.

 

CO / karbonomoksid / kullos

Co / karbonmonoksid / kullos er en gass som oppstår ved ufullstendig forbrenning og er en god indikasjon på brann. I land som benytter mye gass eller fossilt brensel er CO varslere mer utbredt. I USA blant annet er CO varslere i del stater påbudt, men ikke røykvarsler!

CO varslere analyserer innholdet av CO i lufta, der spesielle metallegeringer blir benyttet som endrer ledeevne som igjen da aktiverer selve alarmen. Det finnes noen få modeller i markedet som kombinerer røyk og CO i en enhet.

Rene CO detektorer skal monteres på vegg. De er ikke påbudt i Norge, men kan være en smart investering.

Bør jeg ha en CO varsler i tillegg til røykvarslerene mine?

Ja, det vil være lurt – og det er få gode argumenter for at du IKKE skal ha det. Derimot er ikke CO alarmer like utbredt i Norge som i andre land – men her kommer det til å skje mye de neste årene.

Seriekoblet, frittstående eller kanskje en kombinasjon?

Før du går til innkjøp av nye røykvarslere må du først bestemme deg for om du vil at røykvarslerene skal være seriekoblet med hverandre eller frittstående.

Har du i dag mer enn 2 rom i boligen din finnes det få eller ingen gode argumenter for ikke å skulle seriekoble røykvarslerene dine. I dag anbefaler bl. annet brannvesenet èn seriekoblet røykvarsler på alle sove og oppholdsrom – det samme gjør vi.

TIPS: Les mer om antallet røykvarslere du trenger til din bolig.

Bare forestill deg røykutvikling, midt på natten, i et annet rom i boligen enn soverommet der du sover.

Tror du at du vil våkne?

Flere tester og forsøk viser at man ikke våkner av røykvarsleren i andre rom. Det finnes også tester gjort på barnerom av barn som tom. ikke våkner av røykvarsleren på samme rom!

Mange tenker at røykvarsleren lager så fryktelig høy lyd at den skal jeg våkne av – men tenker ikke over at man om natten befinner seg i en helt annen tilstand.

Piper èn, piper alle

Med seriekoblede røykvarslere piper ALLE hvis ÈN piper. Med andre ord; en enorm fordel for deg med flere rom i din bolig.

Hvorfor er det så viktig med seriekoblede røykvarslere?

Vi kan ikke få sagt det nok ganger.

Seriekobling av røykvarslere er noe av det aller viktigste i en bolig. Tenk deg at det oppstår en brann i kjelleren, og du og din familie sover i etasjen over.

Vil du høre varsleren i kjelleren, selv i dyp søvn kl. 3 på natten?

Slike eksempler er svar nok på viktigheten av seriekoblede røykvarslere.

Langtidsbatteri eller bytte hvert år?

Det har de siste årene skjedd mye også på utviklingen av batterier. I dag kjører vi moderne elbiler som f.eks. Tesla med over 500 km rekkevidde.

Da skjønner du kanskje at å strømforsyne en røykvarsler i 10 år ikke lenger er et problem.

Tradisjonelt har røykvarslere vært utstyrt med 1 stk. 9V batteri som skiftes 1 gang pr. år. Dette er en god tradisjon, og fortsatt den mest vanlige typen strømforsyning til brannvarslere.

Har du gode rutiner for batteriskifte – er 1 års batterier en god løsning for deg.

Slurver du derimot med batteriskifte kan det dessverre få katastrofale følger.

Og det er her de nye 10års modellene kommer inn.

Dette er røykvarslere utstyrt med et fastmontert og innebygget batteri som varer i 10 år. Du trenger dermed ikke å tenke på å bytte batteri.

Og når 10år er gått kaster du hele varsleren, på samme måte som du ville gjort med hvilken som helst annen røykvarsler.

Alle røykvarslere skal nemlig skiftes ut etter 10år!

Seriekoblede røykvarslere med nabo eller hybel?

Bor du i et lite sameie, to mannsbolig eller har du kanskje et utleiehybel vil det være lurt å vurdere seriekobling mellom boligenhetene. Dette vil gi dere rask og tidlig varsling hvis det skulle oppstå en brann, noe som igjen kan være helt avgjørende.

Men det er også viktig å vurdere om dette faktisk er noe som passer for deres sameie, da seriekobling også vil medføre at en eventuell feilalarm også påvirker resten av boligene.

I dag finnes det løsninger for akkurat dette, og den svenske kvalitetsprodusenten Deltronic har i lengre tid hatt tilgjengelig det vi kaller en felleskanal i sitt seriekoblede system. Felleskanalen er en genial måte å gi hver boenhet sitt eget seriekoblede system, samt med varsling til de andre boenhetene med en tidsinnstilt forsinkelse.

Hvor mange røykvarslere bør du ha?

Det å finne antallet varslere du bør ha i boligen din er mye enklere enn du tror.

Det går nemlig på antall rom i boligen din.

Vi følger rådene til brannvesenet som er på èn seriekoblet røykvarsler pr. sove og oppholdsrom. Dett er rett og slett et veldig godt råd – og følger du dette kan du sove trygt de neste 10 årene.

Mange tenker at de ikke trenger røykvarsler i ulike rom, eller kanskje bare èn i hver etasje. Da er vårt tips: Ikke tenk slik!

Se bare for deg at du har mange rom du har valgt å ikke ha røykvarsler i. Problemet er at det er det samme som å si at du er 100% sikker på at et branntilløp IKKE oppstår i disse rommene.

Og det har de aller fleste ingen forhåndskunnskap om.

Sørg deretter for at du plasserer varslere i alle sove og oppholdsrom i din bolig. Da vil du få beskjed om et branntilløp uansett hvor du er, og uansett hvor branntilløpet oppstår.

Det er det som redder liv!

En oversiktlig guide for hvor du bør plassere ulike typer røykvarslere, og i hvilke rom i boligen du bør ha røykvarslere

Er det forskjell på røykvarslere?

Ja. Det er det. Du skulle bare visst det vi vet!

Du tenker kanskje at alle røykvarslere er like. Dessverre er det ikke slik.

TIPS: Les mer om forskjellene mellom en god og dårlig røykvarslere her.

De siste årene har røykvarslere blitt produkter som stort sett alle butikker selger. Det medfører igjen et enormt prispress og fokus på volum.

Det er ikke alltid positivt.

Vi har testet røykvarslere som selges hos store aktører – av skremmende dårlig kvalitet.

Brukervennlighet

For de aller fleste er en røykvarsler kun nettopp det.

For oss er de så mye mer, og viktigheten av å ha røykvarslere du både kan stole på og er brukervennlige er mye viktigere enn du tror. En brukervennlig røykvarsler gir deg mer fleksibilitet og ikke minst så skaper de færre irriterende situasjoner.

Vi bruker å sammenligne røykvarsleren med en fotballdommer, de er best når de er minst involvert men alltid tar riktig avgjørelse.

Ytre påvirkninger

EMC (elektromagnetiske felt) kan oppstå rundt trafoer, lysrør eller annet elektrisk utstyr. Dette magnetfeltet kan påvirke varsleren og føre til feilalarmer.

Vi har eksempler på kunder som skrudde på downlights i gangen og varsleren gikk i alarm. Rett over der varsleren var montert satt trafoen til downlighten.

Trekk derfor varslerne bort fra lysrør, lamper, downlights og trafoer, helst 1 meter.

Radiostøy og «spising» av batterier
Hvis den trådløse seriekoblede røykvarsleren din “spiser” batterier, sjekk først at du har benyttet riktig type batterier. Batteriforbruket kan tyde på at det er en annen radiokilde i nærheten som gjør at varsleren er i analysemodus ofte.

Tenk igjennom hva du har av utstyr i huset og om du har gjort noen endringer.

De mest avanserte varslerne i markedet har filtre for å motvirke dette problemet, men ingen varslere er immune.

 

Vedlikehold av røykvarslere

Dette er kanskje nytt for deg. Men JA, røykvarslere krever også vedlikehold. Og det gjør du raskt og enkelt selv – minimum 1 gang i året, gjerne flere.

Du har kanskje selv sett alt støvet som er i boligen din når sola får riktig vinkel inn gjennom et vindu.

Det samme støvet er der alltid, ikke bare når sola skinner gjennom vinduet. Og dette støvet ligger kontinuerlig på, i og rundt røykvarsleren din. Uten rengjøring kan alt støvet sørge for at varsleren din ikke fungerer som den skal.

Og det er det siste du vil unngå.

Så hvordan rengjør man en røykvarsler?

En brannvarsler rengjøres enkelt ved å bruke munnstykket på støvsugeren. Ta gjerne varsleren ned fra taket, hold den i hånden og start med å blås forsiktig rundt varslerne og i alle synlige åpninger.

Ta deretter munstykket på støvsugeren og støvsug i de samme åpningene.

Så enkelt er det. Nå kan du henge varsleren opp igjen med god samvittighet. Gjør det til en vane og rengjør varslerene dine samtidig som du bytter batteri.

 

 

Hva skiller en god og en dårlig røykvarsler?

forskjellen på røykvarslere

I Norge er det påbudt med røykvarslere – faktisk sier loven at røykvarsleren skal høres fra alle rom i boligen din (med lukket dør).

Men er alle røykvarslere like gode?

Svaret på det er enkelt. NEI, langt ifra. Det er stor forskjell!

Siden 2005 har vi solgt trådløse, seriekoblede røykvarslere til tusenvis av husstander over hele Norge. Og fortsatt er det kun halvparten av norske boliger som er utstyrt med seriekoblede røykvarslere. Det er dermed et stort marked, og alle de store kjedene har derfor kastet seg på røykvarslerbølgen.

Men hvorfor finnes det da «dårlige produkter» på markedet?

Svaret er pris, pris og atter pris! Store jernvarekjeder, elektroforhandlere osv. har lite fagkunnskap om røykvarslere – noe som selvfølgelig går ut over kvaliteten på produktet.

Det koster enkelt og greit mer å lage en røykvarsler som har:

 • høyere stabilitet og minimalt med feilalarmer
 • lavere strømforbruk
 • sikkert frekvensbånd
 • lengre levetid
 • flere godkjenninger
 • raskere deteksjon av røyk
 • flere deteksjonsmåter i tillegg til røyk
 • mulighet for tilkobling av flere sensorer eller fjernkontroll

Les artikkel fra Dinside om farlige billig røykvarslere

Prioriter stabilitet – et svært viktig moment

Erfaringsmessig viser det seg at de aller billigste røykvarslerne, samt de i det lavere prissjiktet går oftere i feilalarm. Disse modellene er gjerne produsert av kinesiske produsenter og deretter importert til Norge. De kinesiske produsentene bruker ikke gode nok komponenter og varslerene utstyres på frekvenser som en rekke annet «billig» trådløst utstyr.

Brannvarslerene lar seg dermed påvirke av EMC og radiopåvirkning – og har du flere røykvarslere i boligen er det lite som er mer irriterende enn feilalarmer.

Tips: Røykvarsleren min piper uten grunn – hva gjør jeg?

Enkelte produsenter (særlig de europeiske) vet hva som skal til for å utvikle en røykvarsler som takler radiopåvirkning, støv og skitt, stråling fra downlights og en rekke andre ytre påvirkninger billige røykvarslere sliter med.

Produsenter som f.eks. Cavius fra Danmark og  Ei Electronics fra Irland har faktisk noen av disse punktene som øverste prioritet.

De er og har alltid vært opptatt av å lage kvalitetsprodukter, for det er kun det som gir rask deteksjon av en brann – samt fornøyde kunder.

Produksjonsland – en kvalitetsfaktor

Vi skal være forsiktige med å komme med altfor bombastiske påstander vedr. kvalitetsforskjeller på røykvarslere utviklet og produsert i Asia sammenlignet med Europa.

Men vi kommer rett og slett ikke unna det!

I over 10 år har vi jobbet tett med en rekke ulike fabrikater over hele verden og vi ser en tydeligere og tydeligere tendens når det gjelder forskjeller i kvalitet og stabilitet basert på produksjonsland.

For å holde prisene på sluttproduktet nede må importørene kjøpe røykvarslere fra levrandører i lavkostland i Asia Derfor er de aller billigste røykvarslerene på markedet ALLTID utviklet og produsert i Asia, gjerne Kina. Når vi ser på reklamasjoner og feilstatistikk er det ALLTID disse varslerene som går igjen, nemlig de billigste på markedet.

Det er nemlig ingen hemmelighet at billigere komponenter medfører redusert kvalitet. Det er rett og slett bare sunn fornuft.

Utviklere i Europa vil nok aldri kunne konkurrere på pris. Derfor er det helt andre ting som er viktig for de – deriblant kvalitet. Og vårt tips er at det er også noe du som kunde bør fokusere på. Røykvarslerene dine er nemlig ikke et hvilket som helst produkt. De er livreddere!

Vanskelig å velge – jeg trenger hjelp!

Sliter du med å velge riktig røykvarsler? Kontakt oss i dag så hjelper vi deg. Vi vet nemlig ganske mye om hvilke røykvarslere du bør holde deg unna og hvilke som kan anbefales.

Vi snakkes

 

 

Hvor mange røykvarslere bør jeg ha i min bolig?

Ok. Du har endelig bestemt deg for å erstatte dine gamle røykvarslere med nye moderne seriekoblede røykvarslere. Det er nok lurt!

Men hvor mange røykvarslere trenger du egentlig?

Det er et spørsmål vi får flere ganger om dagen og et veldig viktig spørsmål vi mer enn gjerne hjelper deg med. Antallet røykvarslere du trenger er selvfølgelig avhengig av størrelsen på boligen din – men viktigst av alt er selve planløsningen.

Det er nemlig antall rom i boligen som avgjør antallet røykvarslere du trenger.

Antallet røykvarslere du trenger er egentlig veldig enkelt å finne ut av. Tell opp antall sove og oppholdsrom i boligen din så har du også antallet røykvarslere du bør ha. Jo flere røykvarslere du har, jo raskere varsling vil du få. Det er enkel logikk. Og aller helst bør de være seriekoblet med hverandre.

La oss se først på hva myndighetene krever og hvilke krav til antall røykvarslere i din bolig!

§ 2 - 7 Røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Les hele kravspesifikasjonen her

Dette kravet er dessverre noe «svevende» og sier lite om hva du BØR ha. Det bare sier noe om at du skal høre røykvarsleren uansett hvor i boligen du befinner deg.

I praksis betyr det at du må ha flere varslere, og at de bør være sammenkoblet med hverandre. Bare tenk hvis det oppstår et branntilløp i en annen etasje enn den du har soverommet ditt i. Ville du hørt den mens du sover?

Ok. La oss snakke litt om antallet du BØR ha!

De fleste fagfolk, brannvesen osv. anbefaler følgende:

èn seriekoblet røykvarsler pr. sove og oppholdsrom

Følger du denne anbefalingen vil du og din familie være godt sikret ved et eventuelt branntilløp. Med èn røykvarsler på alle normale rom i din bolig vil du få rask varsling uansett hvor branntilløpet oppstår.

Velger du derimot å ha flere rom i boligen uten røykvarsler er det nesten det samme som å si at du er 100% sikker på at et branntilløp ikke kan oppstå i dette rommet.

Oppstår det et branntilløp i et rom UTEN røykvarsler vil det naturlig nok ta lang tid før røykvarsleren i et helt annet rom vil reagere. Først skal røyken bevege seg ut fra rommet – noe som medfører at hinnen med røyk som først legger seg i taket skal dekke hele rommet. Det sier seg selv – det kan ta lang tid..

Sørg derfor for å plassere èn røykvarsler på alle sove og oppholdsrom i boligen din!

En enkel og grei oversikt over hvilken type røykvarsler du bør plassere i ulike rom i din bolig.

Hvilke rom trenger jeg ikke å ha røykvarsler i?

Det finnes alikevel noen rom du kan droppe å ha røykvarslere, eventuelt plassere en annen type brannvarsler enn nettopp de som reagerer på røyk. Dette er spesielt viktig å tenke på for deg som har eller skal kjøpe seriekoblede røykvarslere – ettersom varslerne da varsler hverandre. En feilalarm vil derfor oppleves mye sterkere og mer irriterende enn en feilalarm på en vanlig frittstående røykvarsler.

Bad: Her trenger du ikke å sette opp røykvarsler grunnet damp osv.

Teknisk rom / verksted: Unngå en røykvarsler her – men sett gjerne opp en varmesensor. Den gir deg deteksjon av et branntilløp.

Garasje: Samme som ovenfor. Pass på temperatur om vinteren og bruk av batterier.

Også rom som kjøkken og vaskerom kan man prioritere såkalte varmevarslere, ettersom de ikke reagerer på røyk (partikler) – men derimot rask temperaturstigning. Det gir noe tregere deteksjon, men du slipper feilalarmer fra stekeos, damp osv.

Nest Protect – Wifi røykvarsler

Oppdatering:

Nest er nå kommet med en ny versjon av Nest Protect – testen du finner under er basert på den første versjonen. Versjon er 2 av Nest Protect røykvarsler er nå tilgjengelig for kjøp hos sikkerheten-selv.no.


Endelig har vi fått testet Nest Protect Wifi røykvarsler. Vi har gledet oss til dette en stund, røykvarslere er jo tross alt det vi driver med. Endelig er det noen som har laget en smart røykvarsler som også ser bra ut. Nest har nemlig gjort et så kjedelig produkt som en røykvarsler om til et supersmart produkt!. Og det er ikke hvilken som helst utvikler som står bak. Tony Fadell er mannen bak Nest, teknologiselskapet som relativt nylig ble kjøpt opp av selveste Google. Fadell regnes også som bak mannen Ipod. Og det må kunne sies å være en suksess!

2014-12-11 20.24.07

Med Nest er alt gjennomført, og meget lekkert gjort. Produktet ser bra ut, forpakningen lekker og funksjonaliteten er veldig god.

En røykvarsler er først og fremst laget for å vekke deg om natten hvis det begynner å brenne. Om du er på ferie i Karibien når det skjer hjelper det lite at du får en notifikasjon på din smarttelefon om at alarmen har gått. Brannvesenet vil nok tvilsomt rykke ut basert på en notifikasjon fra Nest appen. Kanskje kan du få naboen til å stikke innom. Men det er stilig å ha muligheten.

Første inntrykk

Er ikke noe annet å si at førsteinntrykket er svært positivt. Dette er kvalitet, du merker det med en gang.

2014-12-11 19.58.15 2014-12-11 19.59.05

Montering og oppsett

Oppsettet og tilknytningen mot wifi nettverket ditt er enkelt. De fleste vil klare dette både raskt og uten noen store problemer. Nest varslerne lager sitt eget wifi nettverk og knyttes deretter opp mot ruteren din. Varsleren monteres slik som de fleste andre røykvarslere. En brakett festes i taket med skruer og varsleren festes i braketten.

2014-12-11 20.02.07

Bruk

Det er her Nest Protect imponerer aller mest. Varsleren er så enkel i bruk, og funksjonene med tale og lys er veldig praktiske. Dessverre får man ikke norsk språk på talen så du må overleve med engelsk. Oppdatering: Norsk språk er nå tilgjengelig. Talen er klar og tydelig og varsleren gir deg beskjed om «smoke in the hallway» osv. LED lyset i røykvarsleren er også veldig praktisk og fungerer som et behagelig nattlys i ganger osv. om natten – utrolig praktisk. Du kan skru av og på lysfunksjonen via appen, men det tar et døgn før det oppdateres i varsleren ettersom Nest Protect ikke logger seg på wifi mer enn èn gang i døgnet (for batteriversjonen).

2014-12-11 20.24.13

Vil vi anbefale Nest Protect?

Enkelt og greit ja!

Røykvarsler piper uten grunn

Lite er mer irriterende enn når en røykvarsler piper helt uten grunn.

Vi kaller det en feilalarm, og målet er alltid og minimere antallet feilalarmer.

Desverre er det nesten umulig å helt unngå at en røykvarsler gir feilalarm en sjelden gang iblant. Men hele poenget er at feilalarmer ikke skal skje regelmessig.

Da er det som regel et eller annet galt, og i de fleste tilfeller er det ikke varsleren i seg selv det er noe feil med, men en lokal årsak.

Hva mener vi med en «lokal årsak»
En lokal årsak er at røykvarsleren blir påvirket av èn eller flere faktorer i din bolig. Det kan være f.eks. radiopåvirkning, støv, skjulte luftganger, lamper/downlights osv. I de aller fleste tilfeller løser man problemet med feilalarmer kun ved å flytte litt på varsleren.

Husk å skill mellom små korte pip og alarm

Mange blander pip og alarm. Vær obs på at dette er to helt forskjellige ting.

Små korte pip dreier seg som regel om at du må bytte batteri på røykvarsleren din. De fleste røykvarslere i dag gir da fra seg små pip hvert minutt 30 dager før batteriet er tomt. Da er det viktig at du bytter batteri.

Går røykvarsleren derimot alarm har dette ingenting med selve batteriet å gjøre. Batteriskifte vil heller ikke løse problemet du har med feilalarmer.

Ok. Røykvarsleren min går i alarm stadig vekk, hva gjør jeg?

Vi vet det er irriterenede, men for all del – behold fatningen og ta steg for steg så er dette enkelt å løse.


Viktig info hvis du har seriekoblede varslere

N.B. Har du seriekoblede røykvarslere og vet egentlig ikke hvem av varslerene som skaper problemet må du først sette alle varslerene på forskjellige kanaler for en liten periode. Når feilalarmen da kommer vet du hvilken av varslerene som starter den og du kan starte prosessen med å lokalisere problemet.


Å vite hvilken varsler som starter alarmen er HELT avgjørende for å løse problemet du opplever. En feilalarm i et seriekoblet systemet høres helt forferdelig ut, nettopp fordi det er flere varslere som går i alarm.

MEN. Egentlig er det bare 1 varsler som går i alarm, problemet er derimot at den tar med seg de andre varslerne i systemet.

Når du dermed har funnet ut hvilken varsler som er «synderen» kan du fortsette med stegene under.

Steg 1: Rengjør røykvarsleren

Veldig mange feilalarmer kommer på grunn av mangel på rengjøring. Det høres kanskje rart ut, men ja en røykvarsler MÅ rengjøres minimum 1 gang pr. år.

I en bolig er det så mye støv som du ikke kan se med det blotte øye – men det er der allikevel. Støvet fester seg på røykvarslerens deteksjonskammer og kan dermed forårsake feilalarmer.

Slik gjør du det: Ta frem støvsugeren din. Plukk brannvarsleren ned fra taket og bruk munnstykket på støvsugeren rundt hele varsleren. Du trenger ikke å åpne varsleren (da forsvinner som regel garantien på produktet). Sørg for å få ut alt støv som eventuelt sitter i varsleren.

Steg 2: Gå over plasseringen

Se på selve plasseringen av røykvarsleren. Med stor sannsynlighet er det nettopp selve rommet den står i som er problemet. Er det noe i nærheten som kan forårsake feilalarmer?

 • Luftganger/varmepumpe
 • For nærme downlights eller lamper i taket (minimum 1M vekk fra lamper og downlights)
 • Radiostøy fra antenner osv.

Steg 3: Flytt på varsleren

Som regel har du flere røykvarslere i boligen. Ta varsleren du har problemer med å bytt plassering med en av de andre. Festebraketten som henger i taket trenger ikke å skiftes, bare bytt plassering med en av de andre i boligen din.

På denne måten finner du enkelt ut av om det er varsleren det er noe feil med eller selve plasseringen. Er det plasseringen hjelper det lite å bytte ut varsleren med en annen, eventuelt en ny.

Fortsetter denne varsleren å gi regelmessige feilalamer også i to andre rom i boligen din kan mye tyde på at det er noe feil med varsleren. Det er svært sjelden, men kan forekomme gjerne med de rimeligste modellene. Vi har faktisk røykvarslere i vårt sortiment vi aldri har opplevd problemer med feilalarmer, og enkelte modeller det kan forekomme.

TIPS: Hva skiller en god og dårlig røykvarsler?