Den ultimate røykvarsler guiden

Om denne guiden

En fyldig, konkret og detaljert gjennomgang av røykvarslere og vanlige spørsmål og bekymringer kunden har før en eventuell anskaffelse av røykvarslere til sin bolig. Guiden skal gi svar på det enhver med egen bolig trenger å vite om røykvarslere, samt hjelpe kunden til å velge riktig til sitt behov og sin bolig. Flere eksperter skal gi sine svar i en FAQ noe som vil gi guiden ytterligere kredibilitet.

Guiden er laget av sikkerheten-selv.no


Hjelp! Jeg skal ha nye røykvarslere

Å velge riktig røykvarsler kan nesten virke som en umulig oppgave – det er nemlig en jungel av produkter, deteksjonsformer, anbefalinger osv der ute.

Derfor har vi laget denne guiden!

Nettopp for å gi deg svar på alt du trenger å vite. Vi kan nemlig en hel del om røykvarslere og har over 12 års erfaring. 

I tillegg skal vi oppdatere innholdet jevnlig med tips og råd fra noen av bransjens aller fremste eksperter på røykvarslere.

Viktigheten med røykvarslere

Vi kan ikke få sagt det nok ganger. Derfor gjentar vi det igjen og igjen.

Røykvarsleren er din viktigste livsforsikring. Mest sannsynlig får du aldri bruk for de – men det er den ene gangen noe uforutsett skulle skje.

Og aller helst. Brannvarslerne dine bør være seriekoblet.

Spør deg selv. Ville du våknet av en røykvarsler i et annet rom??

– De fleste som omkommer i husbranner i dag ligger og sover, og så våkner de ikke fordi røykvarsleren enten mangler eller ikke virker, sier Hans Arne Madsen, leder for forebyggende avdeling hos Kristiandsandsregionen brann og redning.

I følge Madsen går det ofte uhyre raskt fra en brann starter, til huset er overtent.

I løpet av tre-fire minutter kan temperaturen øke fra vanlig stuetemperatur på 20 grader til 700-800 varmegrader. Hvis du da ligger og sover og ikke våkner av røykvarsler i tide, blir det katastrofalt. Overtenningen skjer så hurtig at man ikke har noe tid å miste, fortsetter han.

Aftenposten, 30.11.2017

La oss starte med litt historie

Verdens første røykvarsler kom for første gang helt tilbake i 1890. Men det var først rundt 1930 den moderne røykvarsleren kom til.

Måten det skjedde på derimot var nok litt tilfeldig.

Sveitseren Walter Jager forsøkte nemlig å konstruere en sensor som reagerte på gass, men som til slutt endte opp som en røykvarsler slik vi kjenner de i dag. Dette var en ionisk brannvarsler – noe som helt frem til 2000 tallet var den mest vanlige teknologien for å detektere røyk.

I dag er det optiske røykvarslere som er mest vanlig.

Og som med de fleste andre elektroniske produker er også brannvarslerene blitt til supermoderne og høyteknologiske produkter.

Din viktigste livsforsikring

Glem aldri at røykvarsleren er din aller viktigste livsforsikring. I Norge redder røykvarsleren ca. 140 liv – hvert eneste år! Og den ene gangen du kanskje får behov for de er de verdt sin vekt i gull.

Norsk røykvarsler historie

De første røykvarslerne kom til Norge tidlig på 1970-tallet. Tidlig ute var Norsk Bycosin A/S som gjennom Bassøe Meling & Co solgte ioniske røykvarslere til rundt 700,- pr. stk.

Omregnet til dagens kroneverdi snakker vi rundt 5000,- kroner!

Mange så muligheter til raske penger og markedet hadde behov for en regulering. Siden de ioniske røykvarslerne inneholdt en radioaktiv kilde begynte Statens institutt for strålehygiene å føre tilsyn i 1979.

Da kravet kom i 1990 (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn) tok DBE (direktoratet for brann og elsikkerhet) over godkjenningsarbeidet. DBE byttet navn til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og administrerte godkjenningene frem til 2008 da Norge gikk over til den felleseuropeiske standarden EN14604.

I dag er det DIBK (Direktoratet for Byggkvalitet) som har markedstilsyn med røykvarslere i Norge.

Dagens forskrifter og krav til røykvarslere

Alle røykvarslere som selges innenfor EU / EØS området skal oppfylle EN-14604, en europeisk standard for røykvarslere.

Det er faktisk ikke lov å selge røykvarslere uten EN-14604 godkjenning i Norge!

I eksisterende bygg er det “Forskrift om brannforebygging” som stiller krav.

Fra Forskrift om brannforebygging:

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Ved nybygg stiller den aktuelle byggeforskriften krav til antall og plassering. I nybygg er det også krav til ekstern strømforsyning ihht. TEK10. Mao. kan du ikke ha batteridrevne røykvarslere i et nybygg ihht. TEK10.

Hvem har ansvaret for at røykvarslere er montert?

Når det gjelder fordeling av ansvar skiller vi i utgangspunktet mellom to grupper, nemlig EIER og BRUKER.

Enkelt forklart kan man si at i borettslag, bolig AS og i andre typer boligfelleskap er styret ansvarlig og pr. definisjon eier. Bruker har kjøpt en borett / andel, men styret er fortsatt eier.

Hvis det ikke ble betalt tinglysningsgebyr ved kjøp av boligen er det et styre som pr. definisjon er eier og skal sørge for røykvarslere.

Eier, dvs. den som har grunnbokshjemmel er ansvarlig for:

 1. At røykvarslere er montert ved innflytting.
 2. At det er nok røykvarslere til å oppfylle forskriftskravet.
 3. At røykvarslere blir byttet ut pga. at de er utgått på dato (10 års varighet), nedsmussing, manglende vedlikehold osv.

Bruker, dvs. den som bor i boligen (også ved leieforhold) er ansvarlig for:

 1. Månedlig testing
 2. Årlig batteribytte og renhold
 3. Gi beskjed til eier hvis røykvarsleren ikke fungerer så eier kan få rettet opp i dette.

Norge er et av få land i verden der det er krav til røykvarslere i alle boliger. Kravet kom tilbake i 1990. Røykvarslerne i Norge er estimert til å redde ca. 140 menneskeliv hvert år og verdier for mange millioner.

Ulike typer røykvarslere (deteksjon)

Du har sikkert lest og hørt om de ulike deteksjonsprinsippene for røykvarslere. La oss ta en kort gjennomgang.

Optisk deteksjon:

Pr. i dag den mest vanlige og anbefalte deteksjonsformen og er for mange også kjent ved begrepet “fotoelektrisk”.  Optiske røykvarslere fungerer etter lysrefleksjonsprinsippet ved at en lyskilde og fotocelle jobber sammen inne i selve kammeret. Blir kammeret fylt med røykpartikler reflekteres lyset og treffer fotocellen som igjen aktiverer alarmen.

Hvorfor bør jeg velge en optisk røykvarsler?

Flere nyere tester og forskning viser at den optiske røykvarsleren reagerer raskere på et branntilløp enn den ioniske. På blant annet ulmebranner har det vist seg at den optiske sensoren er betydelig raskere. I tillegg er en ionisk varsler en miljøbombe!

Ionisk deteksjon:

Luften ledes forbi en radioaktiv kilde som lader luftmolekylene. Verdien fra deteksjonskammeret sammenlignes med referansekammeret der partikler ikke kommer inn. Luftpartiklene i deteksjonskammeret vil endre ledeevnen og  være forskjellige i de to kammerne. Dette igjen fører til at alarmen aktiveres. En ionisk røykvarsler inneholder som nevnt en radioaktiv kilde og mindre miljøvennlig enn en optisk røykvarsler. Flere tester de siste årene har også vist at ioniske røykvarslere reagerer tregt på det vi kaller ulmebrann – en av de vanligste måtene et branntilløp oppstår på.

Hva er fordelene med ioniske brannalarmer?

I dag er det slik at ioniske røykvarslere så å si er umulig å få tak i – da optiske røykvarslere er det som omsettes. Når det gjelder fordelene med en ionisk røykvarsler gjelder det at den er effektiv på enkelte typer raske flammebranner med stor produksjon av røyk. 

Kombinasjonsvarslere:

En kombinasjonsrøykvarsler har gjerne flere deteksjonsmåter innebygget i selve røykvarsleren. I dag finnes det svært få eller ingen kombinasjonsvarslere med kombinert optisk og ionisk deteksjon, men derimot kombinasjonen mellom optisk (røyk) og varme er tilgjengelig.

Termisk deteksjon (varme/temperatur)

Rene termiske varslere, også kalt varmevarslere er ikke en røykvarsler ettersom den kun vil detektere varme. Varmevarslere er derimot spesielt godt egnet på rom der en tradisjonelle røykvarslere vil kunne gå i uønsket alarm (feilalarm). Eksempler på dette er f.eks. kjøkken, uinnredede loft og kjellere, garasjer, vaskerom osv.

 

CO / karbonomoksid / kullos

Co / karbonmonoksid / kullos er en gass som oppstår ved ufullstendig forbrenning og er en god indikasjon på brann. I land som benytter mye gass eller fossilt brensel er CO varslere mer utbredt. I USA blant annet er CO varslere i del stater påbudt, men ikke røykvarsler!

CO varslere analyserer innholdet av CO i lufta, der spesielle metallegeringer blir benyttet som endrer ledeevne som igjen da aktiverer selve alarmen. Det finnes noen få modeller i markedet som kombinerer røyk og CO i en enhet.

Rene CO detektorer skal monteres på vegg. De er ikke påbudt i Norge, men kan være en smart investering.

Bør jeg ha en CO varsler i tillegg til røykvarslerene mine?

Ja, det vil være lurt – og det er få gode argumenter for at du IKKE skal ha det. Derimot er ikke CO alarmer like utbredt i Norge som i andre land – men her kommer det til å skje mye de neste årene.

Seriekoblet, frittstående eller kanskje en kombinasjon?

Før du går til innkjøp av nye røykvarslere må du først bestemme deg for om du vil at røykvarslerene skal være seriekoblet med hverandre eller frittstående.

Har du i dag mer enn 2 rom i boligen din finnes det få eller ingen gode argumenter for ikke å skulle seriekoble røykvarslerene dine. I dag anbefaler bl. annet brannvesenet èn seriekoblet røykvarsler på alle sove og oppholdsrom – det samme gjør vi.

TIPS: Les mer om antallet røykvarslere du trenger til din bolig.

Bare forestill deg røykutvikling, midt på natten, i et annet rom i boligen enn soverommet der du sover.

Tror du at du vil våkne?

Flere tester og forsøk viser at man ikke våkner av røykvarsleren i andre rom. Det finnes også tester gjort på barnerom av barn som tom. ikke våkner av røykvarsleren på samme rom!

Mange tenker at røykvarsleren lager så fryktelig høy lyd at den skal jeg våkne av – men tenker ikke over at man om natten befinner seg i en helt annen tilstand.

Piper èn, piper alle

Med seriekoblede røykvarslere piper ALLE hvis ÈN piper. Med andre ord; en enorm fordel for deg med flere rom i din bolig.

Hvorfor er det så viktig med seriekoblede røykvarslere?

Vi kan ikke få sagt det nok ganger.

Seriekobling av røykvarslere er noe av det aller viktigste i en bolig. Tenk deg at det oppstår en brann i kjelleren, og du og din familie sover i etasjen over.

Vil du høre varsleren i kjelleren, selv i dyp søvn kl. 3 på natten?

Slike eksempler er svar nok på viktigheten av seriekoblede røykvarslere.

Langtidsbatteri eller bytte hvert år?

Det har de siste årene skjedd mye også på utviklingen av batterier. I dag kjører vi moderne elbiler som f.eks. Tesla med over 500 km rekkevidde.

Da skjønner du kanskje at å strømforsyne en røykvarsler i 10 år ikke lenger er et problem.

Tradisjonelt har røykvarslere vært utstyrt med 1 stk. 9V batteri som skiftes 1 gang pr. år. Dette er en god tradisjon, og fortsatt den mest vanlige typen strømforsyning til brannvarslere.

Har du gode rutiner for batteriskifte – er 1 års batterier en god løsning for deg.

Slurver du derimot med batteriskifte kan det dessverre få katastrofale følger.

Og det er her de nye 10års modellene kommer inn.

Dette er røykvarslere utstyrt med et fastmontert og innebygget batteri som varer i 10 år. Du trenger dermed ikke å tenke på å bytte batteri.

Og når 10år er gått kaster du hele varsleren, på samme måte som du ville gjort med hvilken som helst annen røykvarsler.

Alle røykvarslere skal nemlig skiftes ut etter 10år!

Seriekoblede røykvarslere med nabo eller hybel?

Bor du i et lite sameie, to mannsbolig eller har du kanskje et utleiehybel vil det være lurt å vurdere seriekobling mellom boligenhetene. Dette vil gi dere rask og tidlig varsling hvis det skulle oppstå en brann, noe som igjen kan være helt avgjørende.

Men det er også viktig å vurdere om dette faktisk er noe som passer for deres sameie, da seriekobling også vil medføre at en eventuell feilalarm også påvirker resten av boligene.

I dag finnes det løsninger for akkurat dette, og den svenske kvalitetsprodusenten Deltronic har i lengre tid hatt tilgjengelig det vi kaller en felleskanal i sitt seriekoblede system. Felleskanalen er en genial måte å gi hver boenhet sitt eget seriekoblede system, samt med varsling til de andre boenhetene med en tidsinnstilt forsinkelse.

Hvor mange røykvarslere bør du ha?

Det å finne antallet varslere du bør ha i boligen din er mye enklere enn du tror.

Det går nemlig på antall rom i boligen din.

Vi følger rådene til brannvesenet som er på èn seriekoblet røykvarsler pr. sove og oppholdsrom. Dett er rett og slett et veldig godt råd – og følger du dette kan du sove trygt de neste 10 årene.

Mange tenker at de ikke trenger røykvarsler i ulike rom, eller kanskje bare èn i hver etasje. Da er vårt tips: Ikke tenk slik!

Se bare for deg at du har mange rom du har valgt å ikke ha røykvarsler i. Problemet er at det er det samme som å si at du er 100% sikker på at et branntilløp IKKE oppstår i disse rommene.

Og det har de aller fleste ingen forhåndskunnskap om.

Sørg deretter for at du plasserer varslere i alle sove og oppholdsrom i din bolig. Da vil du få beskjed om et branntilløp uansett hvor du er, og uansett hvor branntilløpet oppstår.

Det er det som redder liv!

En oversiktlig guide for hvor du bør plassere ulike typer røykvarslere, og i hvilke rom i boligen du bør ha røykvarslere

Er det forskjell på røykvarslere?

Ja. Det er det. Du skulle bare visst det vi vet!

Du tenker kanskje at alle røykvarslere er like. Dessverre er det ikke slik.

TIPS: Les mer om forskjellene mellom en god og dårlig røykvarslere her.

De siste årene har røykvarslere blitt produkter som stort sett alle butikker selger. Det medfører igjen et enormt prispress og fokus på volum.

Det er ikke alltid positivt.

Vi har testet røykvarslere som selges hos store aktører – av skremmende dårlig kvalitet.

Brukervennlighet

For de aller fleste er en røykvarsler kun nettopp det.

For oss er de så mye mer, og viktigheten av å ha røykvarslere du både kan stole på og er brukervennlige er mye viktigere enn du tror. En brukervennlig røykvarsler gir deg mer fleksibilitet og ikke minst så skaper de færre irriterende situasjoner.

Vi bruker å sammenligne røykvarsleren med en fotballdommer, de er best når de er minst involvert men alltid tar riktig avgjørelse.

Ytre påvirkninger

EMC (elektromagnetiske felt) kan oppstå rundt trafoer, lysrør eller annet elektrisk utstyr. Dette magnetfeltet kan påvirke varsleren og føre til feilalarmer.

Vi har eksempler på kunder som skrudde på downlights i gangen og varsleren gikk i alarm. Rett over der varsleren var montert satt trafoen til downlighten.

Trekk derfor varslerne bort fra lysrør, lamper, downlights og trafoer, helst 1 meter.

Radiostøy og «spising» av batterier
Hvis den trådløse seriekoblede røykvarsleren din “spiser” batterier, sjekk først at du har benyttet riktig type batterier. Batteriforbruket kan tyde på at det er en annen radiokilde i nærheten som gjør at varsleren er i analysemodus ofte.

Tenk igjennom hva du har av utstyr i huset og om du har gjort noen endringer.

De mest avanserte varslerne i markedet har filtre for å motvirke dette problemet, men ingen varslere er immune.

 

Vedlikehold av røykvarslere

Dette er kanskje nytt for deg. Men JA, røykvarslere krever også vedlikehold. Og det gjør du raskt og enkelt selv – minimum 1 gang i året, gjerne flere.

Du har kanskje selv sett alt støvet som er i boligen din når sola får riktig vinkel inn gjennom et vindu.

Det samme støvet er der alltid, ikke bare når sola skinner gjennom vinduet. Og dette støvet ligger kontinuerlig på, i og rundt røykvarsleren din. Uten rengjøring kan alt støvet sørge for at varsleren din ikke fungerer som den skal.

Og det er det siste du vil unngå.

Så hvordan rengjør man en røykvarsler?

En brannvarsler rengjøres enkelt ved å bruke munnstykket på støvsugeren. Ta gjerne varsleren ned fra taket, hold den i hånden og start med å blås forsiktig rundt varslerne og i alle synlige åpninger.

Ta deretter munstykket på støvsugeren og støvsug i de samme åpningene.

Så enkelt er det. Nå kan du henge varsleren opp igjen med god samvittighet. Gjør det til en vane og rengjør varslerene dine samtidig som du bytter batteri.

 

 

Forskjellen mellom Ring Doorbell og Ring PRO

Wifi dørklokkene med kamera fra Ring har blitt verdens mest solgte wifi ringeklokker – og er i dag prisbelønte over hele verden. Tusenvis av fornøyde kunder og gode tilbakemeldinger er fasiten.

Alt dette bekreftes med en karakter på hele 4,2 av 5 mulige poeng hos Amazon!

Ring har virkelig skjønt det!

De utvikler fantastiske smarte og brukervennlige smart ringeklokker og overvåkningskameraer som alle med egen bolig har bruk for.

I tillegg er produktene av høy kvalitet og til en attraktiv pris.

En smart dørklokke med kamera og app er tross alt et av de første produktene man skaffer seg i jakten på en smartere og mer sikker bolig.

Okay. La oss komme i gang med sammenligningen.

Pr. i dag har Ring to ulike smart dørklokker med kamera å velge mellom – nemlig Ring Doorbell 2 og  Ring PRO. La oss ta en rask sammenligning.

Ring Doorbell 2
2199
Oppladbart batteri eller 8-16V fast strømspenning
Opptil 6 mnd. batterilevetid
HD 1080P
Finnes i 4 ulike farger
Wifi: 2,4 gHZ
Bevegensesensor: 5 valgbare soner
Live video: Ja
Størrelse: 12.65 x 6.17 x 2.21 cm
Passer best til: Alle
 
Ring PRO
2749
16-24V fast strømspenning (trafo medfølger)
Alltid tilkoblet med strøm
HD 1080 P
Leveres med 4 forskjellige fargedeksler
Wifi: 2,4 gHZ og 5 gHZ
Bevegensesensor: Fullstendig justerbare soner
Live video: Ja
Størrelse: 11,43 cm x 4,69cm x 2,3 cm
Passer best til: Boliger med eksisterende ringeklokkesystem.
 

De mest vesentlige forskjellene.

Strømforsyning

Utover størrelsen på de to dørklokkene er måten de blir strømforsynt på den mest vesentlige forskjellen.

Ring Doorbell 2 har et batteri som varer i alt fra 1-6 mnd. avhengig av bruk, temperatur osv. Batteriet kan enkelt tas ut og lades, og deretter settes tilbake i enheten.

Rett og slett en veldig smart løsning!

Fast strømforsyning

I tillegg til batteridrift kan du koble Ring Doorbell 2 til et eksisterende eller nytt kablet ringeklokkesystem som går på 8-12V. Dermed er Ring Doorbell veldig fleksibel, og for mange er det egentlig bare å bytte ut den gamle ringeknappen sin med Ring Doorbell.

Ring PRO derimot – benytter høyere spenning ettersom den har flere av

anserte funksjoner, høyere oppløsning osv. Til Ring PRO trenger du derfor mellom 16-24V spenning, noe som ikke er så vanlig her i Norge.

Men det har Ring tenkt på!

Derfor er en egen ringetrafo inkludert i pakken, i tillegg til en Ring Chime innvendig mottaker. Ringetrafoen som følger med bytter du dermed ut med den du har stående i sikringsskapet ditt fra før. Ringetrafoen sørger for rett spenning ut til Ring PRO.

Mage tenker at dette er vanskelig og skummelt – men det er enklere enn du tror..Er du i tvil, er dette en enkel og rask jobb for en elektriker.

Bevegelsesensor

En ting er helt sikkert. Vi garanterer deg at du kommer til å bli imponert over Ring PRO sin nye bevegelsesensor. Ta en kikk på bilde under. Smart, ikke sant?

Oppløsning

Edit: Etter at Ring kom med sin oppdaterte Ring Doorbell er nå oppløsningen også på Ring Doorbell HD1080P. Dermed er det ingenting som skiller de to modellene når det gjelder oppløsning. 

Ring PRO kommer har et kamera med HD 1020P oppløsning. Ring Doorbell har derimot HD 720P. Vi har testet begge opp mot hverandre med samme telefon og lysjustering. Du ser forskjell – men forskjellen er ikke avgjørende. Detaljene blir mer synlige og i mørke hjelper den oppgraderte oppløsningen.

Derimot er oppløsningen mer enn god nok på Ring Doorbell og du ser klart og tydelig hvem som ringer på.


En liten oppsummering

Funksjoner: Både Ring Doorbell og Ring PRO fungerer perfekt, de er begge stabile og gjør akkurat den jobben du ønsker de skal gjøre. Her er det forskjeller som bedre bevegelsesensor og oppløsning som tipper det i favør for Ring PRO.

Strømforsyning: Her er det klare fordeler med Ring Doorbell, ettersom den BÅDE kan brukes med det innebygde batteriet og kan kobles til et eksisterende ringeklokkesystem 8-16V. Ring PRO derimot krever bruk av kabler, samt ringetrafo i sikringsskapet. Dvs. litt mer installasjon.

Utseende, design og størrelse: Begge ringeklokke er både moderne og lekre å se på. Ring Doorbell 2 kommer med 2 ulike dekser – sølv og mørk bronsje. Ring PRO er en del mindre og tynnere ettersom den ikke har et batteri i seg. I tillegg kan du bytte mellom 4 ulike farger – ved å skifte det utvendige dekslet på ringeklokken. Faktisk er Ring PRO en av de peneste ringeknappene vi har i vårt sortiment.

Who is the winner!

Kort fortalt. Både Ring Doorbell 2 og Ring PRO er fantastisk gode produkter og du vil ikke bli skuffet uansett hvilken av de du velger.

Allikevel har vi en favoritt!

Ring PRO er en bedre ringeklokke med kamera og har flere funksjoner, bedre oppløsning og et lekrere design. Såfremt du har muligheten til å ha kabler ut til din ringeklokke anbefaler vi deg å velge Ring PRO.

Edit: Etter at Ring nå har lansert en oppdatert versjon av Ring Doorbell, nemlig Ring Doorbell 2 er det ikke lenger grunnlag for å si at PRO versjonen er så mye bedre. Med Ring Doorbell 2 får du markedets ledende smarte ringeklokke til en lav pris!

 

Hva trenger du for å sette opp Ring Doorbell dørklokke med kamera

Ring Doorbell og våre andre wifi ringeklokker med kamera har blitt svært populære, og om ikke lenge er en internett basert ringeklokke med kamera den nye standarden i norske boliger.

Nå skal ikke dette innlegget dreie som hvor praktisk en ringeklokke med kamera er (for det vet du!), men om hva du faktisk trenger for å sette opp vår mest populære modell, nemlig Ring Doorbell 2.

Helt kort, slik fungerer Ring Doorbell 2

Ring dørklokke er egentlig en ringeknapp med innebygget kamera, mikrofon og bevegelsesensor. Du kobler enkelt din Ring Doorbell opp mot ditt wifi nettverk og Ring appen på din smarttelefon.

Når noen da trykker på knappen eller beveger seg foran den blir du varslet på din smarttelefon, og kan både se og snakke med den som står utenfor.

Hva trenger jeg i tillegg?

Dette er det mest vanlige spørsmålet vi får før man bestiller en Ring Doorbell. Og dette bruker vi å svare. Vær klar over at informasjonen under kun gjelder for Ring Doorbell 2 – og ikke Ring Doorbell PRO.

I utgangspunktet trenger du egentlig ingenting i tillegg, såfremt du har en smarttelefon/nettbrett og wifi. Ring Doorbell 2 kommer med et innebygget batteri som varer opptil 3-6 mnd. avhengig av bruk.

Batteripakken er utskiftbar og tas enkelt ut av enheten slik at du kan ta den med deg inn og lade den. Når batteriet er ferdig ladet setter du bare batteripakken tilbake i enheten igjen.

Rett og slett en veldig smart løsning!

Ønsker du derimot å ikke lade den opp batteripakken en gang iblant kan du også koble Ring Doorbell 2 til fast strømspenning.

De fleste som har en kablet ringeknapp i dag har dette fra før.

Dvs. at det stikker to ledninger ut av veggen som kobles til ringeknappen. Har du det er det mest sannsynlig bare å bytte ut din gamle ringeknapp med Ring Doorbell 2.

Da vil også din innvendige ringeklokke (mottaker) avgi lyd på normalt måte, i tillegg til at du får varsel på din smarttelefon.

La oss se nærmere på dette med strømforsyning

Alle ringeknapper og ringeklokker trenger strøm, enten i form av batterier eller fast strømspenning. Ringeklokker er svakstrøm, dvs. et sted mellom 8-16V (avhengig av modell/type).

Du kan altså ikke koble 230V som er det du har i huset ditt rett på en ringeklokke.

Det er her en ringetrafo kommer inn.

En ringetransformator omgjør 230V til 8-16V, og settes dermed mellom strømuttaket / sikringsskapet ditt og din ringeklokke og ringeknapp.

Fordelen med å bruke en ringetrafo er at du slipper å lade batteriet i din Ring Doorbell 2. I tillegg får du tilgang til en svært nyttig funksjon som heter Live View. Da kan du når som helst åpne appen og se live video gjennom kameraet til Ring Doorbell.

Ok, hvordan gjør man dette enklest?

For deg som har et kablet opplegg med en eksisterende kablet ringeknapp og ringetransformator i huset ditt allerede – du kan bare bestille Ring Doorbell og koble på de to ledningene.

Men for deg som ikke har noe oppsett fra før, og ønsker Ring Doorbell uten å bruke det innebygde batteriet i enheten – du trenger følgende!

Friedland D3126 – kablet ringeklokke med innebygget transformator

Friedland D3126 er som navnet sier en ringeklokke med innebygget trafo. Da slipper du nemlig å ha en separat trafo i sikringsskapet ditt. D3126 vil dermed fungere både som strømgiver og ringeklokke-mottaker for din Ring Doorbell.

Straks kommer det en video her om hvordan du kobler D3126 sammen med Ring Doorbell – og hvordan det fungerer.

 

 

 

 

 

Den store våpenskap guiden?

Har du våpen må du også ha et FG godkjent våpenskap hvor våpnene dine skal oppbevares på en sikker og forsvarlig måte ihht til norsk lov. Selve bestemmelsene for våpenskap er lovbestemt – du finner mer informasjon om det her.

Litt historie

Våpenforskriften vi har i dag ble innført 1. juli 2010, og siden den gang har oppbevaring av våpen vært lovbestemt. Våpenforskriften er en sikkerhet for oss alle og gjør vårt samfunn til et sikrere sted å være.

Hensikten er enkelt og greit og forebygge tyveri og misbruk av våpen, og har vist seg å være svært vellykket.

Hvordan velge riktig våpenskap?billig-vaapenskap-tilbud

I dag finnes det våpenskap i alle størrelser, varianter, farger osv. Først må du bestemme deg for hva slags type våpenskap du trenger og har behov for – dette er avhengig av hvilke og hvor mange våpen du har.

I dag skiller vi som regel mellom våpenskap for håndvåpen / pistoler / vitale deler og skap for langvåpen (geværer).

Tips: Våpenskap er ikke noe du kjøper ofte. Kjøp dermed et skap som har plass til et par ekstra våpen enn det du har i dag. Hvem vet – kanskje våpensamlingen din utvides de neste årene.

Kjøpe våpenskap til god pris

Vektgrensen på 150 KG

Har du et våpenskap som veier under 150KG  skapet fastboltes for at FG godkjenningen skal gjelde. Tidligere var vektgrensen 300KG,

Dette er det mange som glemmer.

Tenk derfor over hvor du skal plassere skapet ditt slik at fastbolting er mulig, eventuelt om du skal gå for et skap som veier over 150KG for slippe unna fastbolting.

Tilfredsstille vektkrav med lodd

Veier skapet ditt under 150KG kan du øke vekten i skapet med lodd e.l. for å komme opp over 150KG. Dette kan være hensiktsmessig for deg som har et våpenskap som veier fra 100KG og oppover. Husk at loddene MÅ befinne seg på innsiden av skapet.

Oppbevaring av vitale deler

Istedenfor å sette hele våpenet i våpenskapet ditt er det mulig å kun oppbevare våpenets vital del i selve skapet. Da kan du klare deg med et mindre skap noe som er hensiktsmessig i mindre boliger som leiligheter, hytter osv.

Våpenskap for vital del
Eksempel: Raufoss Safehouse FG godkjent våpenskap er et norskprodusert våpenskap perfekt for oppbevaring av vitale deler og håndvåpen. Skapet er meget praktisk, liten størrelse og med et utseende som passer inn i alle rom.

Men hva menes egentlig med «vital del»?

Som vital del regnes:

 • Sluttstykke, låskasse og pipe for rifler
 • For hagler og kombivåpen hvor mekanismen spennes ved at våpenet brekkes, regnes forskjeftet, pipe og kolbe med avtrekkermekanisme.
 • For enkeltløpete hagler regnes ikke forskjeftet som vital del.
 • For pistoler regnes rammestykket, pipe, sleide og sluttstykke.
 • For revolver regnes ramme, pipe og sylinder.

Rifle: Sluttstykke, pipe eller låskasse

Hagle med dobbeltløp: Forskjefte, pipe eller koble med avtrekkermekanisme

Hagle med enkeltløp: Pipe eller kolbe med avtrekkermekanisme

Kombivåpen: Forskjefte, pipe eller koble med avtrekkermekanisme

Pistol: Rammestykke, pipe eller sluttstykke (sleide)

Revolver: Rammestykke, pipe eller sylinder/tønne

 

 

Hva betyr de ulike standardene for safer?

Ok, du har bestemt deg for å kjøpe en safe – men forstår lite av alle standardene og testene du leser om. Da får du svarene du trenger her.

NT FIRE 017-30/60/ 90/120 (Papir/dokumenter)
En safe med denne testen viser deg at safen vil beskytte papirer og dokumenter mot brann i 30/60/90/120 minutter. NT Fire 017 er en svensk godkjenning og gir en god pekepinn på kvalitet.

NT FIRE 017-120 Dis (Analoge datamedier)
Denne testen forteller deg at safen er testet for oppbevaring og beskyttelse av analoge datamedier og vil beskytte disse i opptil 2 timer. Med analoge datamedier mener vi kassetter, taper, filmruller osv.

UL72
USA sin tilsvarende branntest som NT Fire 017.

FG godkjenning
FG står for forsikringsgodkjent og er en særnorsk godkjenning for våpenskap og sikkerhetsskap. Er skapet FG godkjent forteller det deg at skapet er nøye testet mot innbrudd slik at du kan oppbevare våpen i skapet ihht. norsk lov.

EN1143-1/2/3
Dette er en innbruddstest. En safe med EN1143-1 godkjenning har vært gjennom nøye testing for å motstå ulike typer forsøk på å bryte seg inn i safen. Jo høyere tall etter EN1143 – jo sikrere er safen. Er safen du kjøper EN1143 godkjent er den også automatisk FG godkjent noe som vil du kan oppbevare våpen i skapet.

Fall test (drop test)
Denne testen forteller deg at safen er testet til å tåle et fall fra ca. 9M selv i en full brann – uten at safen skal åpne seg. Testen skal forestille en safe som faller èn eller flere etasjer ved et branntilløp.

Alarm og overvåkning for små bedrifter

I Norge kryr det av små og mellomstore bedrifter – og sikkerhet er like viktig for dere som for de større bedriftene. Vi er selv en liten bedrift, og vet derfor en hel del om hvilke behov du som bedriftseier har når det gjelder sikkerhet og overvåkning.

Alarm og overvåkning for småbedrifter

Alarm og overvåkning er nesten uunnværlig for de aller fleste av oss som driver bedrift. Muligheten til å få varsel når noe skjer, muligheten til å åpne telefonen din og se live video fra jobben når du er bortreist er gull verdt. Kanskje er din erfaring at du må bruke titusenvis av kroner for et produkt fra en lokal alarmleverandør. Det trenger du ikke! Vært smart og se etter nye løsninger som krever minimalt med installasjon. Alarmpakken du ser under koster under 3500,- og inneholder faktisk det meste en liten bedrift trenger.

boligalarm-med-kamera-app
Home8 trådløs alarm med kameraovervåkning. Alt en liten bedrift trenger!

Det samme behovet på jobb som hjemme

De fleste småbedriftseiere har som regel de samme behovene når det gjelder alarm som boligeiere. Kanskje har du en enkel trådløs alarm hjemme og ønsker noe av det samme for bedriften din. Du tar kontakt med en alarmleverandør og får bakoversveis av prisen. Glem alarmleverandørene. De kan neppe tilby deg en tjeneste verdt pengene det koster.

Hva trenger jeg og hva kan jeg få?

Sannsynligheten for at du har strøm og internett på jobben din er meget stor. Det er nemlig alt du trenger for en fleksibel og funksjonell trådløs alarm med kameraovervåkning. Da får du alt av funksjoner som er nødvendig for en liten bedrift.

home8-boligalarm-med-kamera-info

En trådløs alarm som Home8 systemet fra Mivatek vil gi deg følgende funksjoner:

 • Skru alarmen av/på via smarttelefon eller fjernkontroll
 • Navngi hver enkelt detektor
 • Se live video, også om natten
 • Sett automatisk tidsaktivering som skrur alarmen av og på til faste tider
 • Skru av og på varmeovner eller lys via strømplugg
 • Gjør opptak av video direkte fra smarttelefon
iPhone-skjermbilder-home8
Skjermbilder fra Home8 appen. Dette er alarmen vi selv bruker i våre lokaler på ca. 300 kvm2. Her styrer via 4 kameraer med opptak, smartplugger og dørsensorer på alle dører.

 

Kombiner alarm og overvåkning

Mange bedrifter har kjøpt inn store og kostbare overvåkningspakker, med lovnader om en masse funksjoner de aldri får behov for. Vurder viktigeten av overvåkningen du trenger. Hvor detaljerte bilder trenger du, ønsker du å kunne se video via smarttelefonen din, trenger du opptak og lagring?? Dette er spørsmål du bør stille deg før du bestemmer deg for type løsning du ønsker.

I dag er alarmløsningene blitt så smarte at du enkelt kan kombinere en alarm og overvåkning i èn løsning. I moderne alarmløsninger følger det med kameraer som gir god nok videokvalitet til at du kan se klart og tydelig hva som skjer i lokalene dine.

Jeg har kun ett rom, og trenger ikke et alarmsystem. Ønsker kun noe som kan passe på èn inngangsdør og ett rom. Hva trenger jeg da?

Da er Piper det perfekte produkt for deg. Piper er et kombinert overvåkningskamera med mulighet for å legge til en eller flere trådløse magnetkontakter og smartplugger. Alt styres fra den smarte Iphone eller Android appen.

Piper-tradlos-alarm-med-kamera-uten-abbonnement-app

Piper har det som vi kaller et bredvinkel kamera, noe som betyr at den dekker et helt rom. Denne smarte alarmen vil være et perfekt alternativ for deg med en liten bedrift og som ønsker full kontroll uten faste kostnader.

Pass på regler for overvåkning

Det er relativt strenge regler for hva du har lov til å overvåke. Du kan f.eks. ikke overvåke offentlige plasser, ansatte osv. Her gjelder det å sette seg inn i regelverket – og ikke minst å bruke sunn fornuft.

Vi anbefaler å lese gjennom datatilsynet sin veileder. Her finner du alt du trenger å vite før du setter i gang med overvåkning i din bedrift.

 

Ringeklokke med video gir deg proaktiv sikkerhet

En ringeklokke med video gir deg proaktiv sikkerhet sier vi. Hva er proaktiv sikkerhet sier kanskje du da. Hva mener vi egentlig med det?

Med proaktiv sikkerhet mener vi produkter og tiltak som kan forhindre hendelser som f.eks. et innbrudd FØR det skjer. Gode eksempler er boligalarm, synlige overvåkningskameraer og lys som blir slått av/på når du er på ferie.

Ringeklokke med kamera

Og nå har vi fått dørklokker med kamera. Hva er vel bedre til å forhindre innbrudd enn det? Mange innbruddstyver ringer på ringeklokken på forhånd, på den måten er de sikre på at ingen er hjemme og boligen er fritt vilt.

Hvilken innbruddstyv vil bli fanget av et kamera ved inngangsdøren?

Ring-ringeklokke-med-video-pa-dor

Vær hjemme når du er borte

Med en ringeklokke med kamera kan du alltid være hjemme når noen lusker rundt boligen din. Ring video dørklokke har nemlig en innebygget bevegelsesensor – så du vil alltid få varsling når noen er ved inngangspartiet ditt.

Se video under så kan du selv se hva vi mener.

Hva skiller en god og en dårlig røykvarsler?

forskjellen på røykvarslere

I Norge er det påbudt med røykvarslere – faktisk sier loven at røykvarsleren skal høres fra alle rom i boligen din (med lukket dør).

Men er alle røykvarslere like gode?

Svaret på det er enkelt. NEI, langt ifra. Det er stor forskjell!

Siden 2005 har vi solgt trådløse, seriekoblede røykvarslere til tusenvis av husstander over hele Norge. Og fortsatt er det kun halvparten av norske boliger som er utstyrt med seriekoblede røykvarslere. Det er dermed et stort marked, og alle de store kjedene har derfor kastet seg på røykvarslerbølgen.

Men hvorfor finnes det da «dårlige produkter» på markedet?

Svaret er pris, pris og atter pris! Store jernvarekjeder, elektroforhandlere osv. har lite fagkunnskap om røykvarslere – noe som selvfølgelig går ut over kvaliteten på produktet.

Det koster enkelt og greit mer å lage en røykvarsler som har:

 • høyere stabilitet og minimalt med feilalarmer
 • lavere strømforbruk
 • sikkert frekvensbånd
 • lengre levetid
 • flere godkjenninger
 • raskere deteksjon av røyk
 • flere deteksjonsmåter i tillegg til røyk
 • mulighet for tilkobling av flere sensorer eller fjernkontroll

Prioriter stabilitet – et svært viktig moment

Erfaringsmessig viser det seg at de aller billigste røykvarslerne, samt de i det lavere prissjiktet går oftere i feilalarm. Disse modellene er gjerne produsert av kinesiske produsenter og deretter importert til Norge. De kinesiske produsentene bruker ikke gode nok komponenter og varslerene utstyres på frekvenser som en rekke annet «billig» trådløst utstyr.

Brannvarslerene lar seg dermed påvirke av EMC og radiopåvirkning – og har du flere røykvarslere i boligen er det lite som er mer irriterende enn feilalarmer.

Tips: Røykvarsleren min piper uten grunn – hva gjør jeg?

Enkelte produsenter (særlig de europeiske) vet hva som skal til for å utvikle en røykvarsler som takler radiopåvirkning, støv og skitt, stråling fra downlights og en rekke andre ytre påvirkninger billige røykvarslere sliter med. Produsenter som f.eks. Ei Electronics fra Irland og Honeywell har faktisk noen av disse punktene som øverste prioritet. De er og har alltid vært opptatt av å lage kvalitetsprodukter, for det er kun det som gir rask deteksjon av en brann – samt fornøyde kunder.

Produksjonsland – en kvalitetsfaktor

Vi skal være forsiktige med å komme med altfor bombastiske påstander vedr. kvalitetsforskjeller på røykvarslere utviklet og produsert i Asia sammenlignet med Europa.

Men vi kommer rett og slett ikke unna det!

I over 10 år har vi jobbet tett med en rekke ulike fabrikater over hele verden og vi ser en tydeligere og tydeligere tendens når det gjelder forskjeller i kvalitet og stabilitet basert på produksjonsland.

For å holde prisene på sluttproduktet nede må importørene kjøpe røykvarslere fra fabrikker i lavkostland i Asia Derfor er de aller billigste røykvarslerene på markedet ALLTID produsert i Asia, gjerne Kina. Når vi ser på retur og feilstatistikk er det ALLTID disse varslerene som går igjen, nemlig de billigste på markedet. Det er ingen hemmelighet at billigere komponenter medfører redusert kvalitet.

Utviklere i Europa vil aldri kunne konkurrere på pris. Derfor er det helt andre ting som er viktig for de – deriblant kvalitet.

Vanskelig å velge – jeg trenger hjelp!

Sliter du med å velge riktig røykvarsler? Kontakt oss i dag så hjelper vi deg. Vi vet nemlig ganske mye om hvilke røykvarslere du bør holde deg unna og hvilke som kan anbefales.

Vi snakkes

 

 

Vi relanserer vår smarthus kategori

myfox-alarm-kjokkenIOT (internet of Things) er kommet for å bli, og vi skal være med å tilby Norges befolkning de beste smarthus produktene på markedet. Nå relanserer vi vår smarthus kategori og kombinerer den med boligalarm kategorien. Tross alt, smarthus produkter er svært relatert til sikkerhet og ikke minst alarmprodukter.

En boligalarm er ikke bare en boligalarm slik som før!

alarm-med-app-myfoxI dag er en boligalarm ikke slik den var for noen år tilbake – i dag styres boligalarmen din via din smarttelefon og du har kameraer som overvåker det som skjer. Det er dette som gjør en bolig smart og hos oss skal du finne de beste smarthusproduktene som er laget for å gi deg en bedre og ikke minst sikrere hverdag.

De siste par årene og i tiden som kommer vil vi delta på alle de store messene rundt omkring i verden for å finne de smarteste IOT produktene. Vi var nylig på den årlige IFA messen i Berlin, og neste stopp er den gigantiske CES (Consumer Electronic Show) i Las Vegas. Vi skal holde deg oppdatert.

Hvordan kan vi gjøre din bolig smartere?

Vi er en butikk med spisskompetanse på akkurat det vi driver med. Vi reiser på de største messene, har jevnlig kontakt med leverandører og lærer noe nytt hver eneste dag. Vi kan garantert hjelpe deg eller komme tips til hvilke produkter eller systemer som vil være det rette for deg. Kontakt oss i dag!

Hvordan koble ringeklokke?

Vi får daglige henvendelser fra kunder vedr. hvordan koble og kable opp en dørklokke, hva man trenger av produkter osv. Det å koble en dørklokke er egentlig veldig enkelt, og noe de fleste gjør det selv. Har du allikevel lyst til å sette bort jobben er dette en enkel jobb for alle elektrikere (og hobbyelektrikere)!

Hva trenger du?

Et fungerende ringeklokke system består som regel av følgende deler.

Ringeklokke: er mottakeren som avgir lyden og plasseres inne i boligen din. Finnes gjerne i to varianter, mekanisk eller elektronisk. Med en mekanisk ringeklokke er det en «hammer» inne i produktet som manuelt lager lyden idet ringeklokken blir aktivert. Med en elektronisk dørklokke er lydene lagret elektronisk og avspilles ved aktivering.

Ringeklokken strømforsynes enten via en ringetrafo eller batterier. Mer om dette senere i innlegget.

friedland-d3126-ringeklokke-trafo
Friedland D3126 ringeklokke

Ringeknapp: er knappen du plasserer ved inngangspartiet. Ringeknappen sin oppgave er å åpne/lukke strømkretsene som inngår i ditt ringeklokkesystem. Vurder om du skal ha en ringeknapp med belysning eller uten.

Friedland ringeknapp
Friedland D723 ringeknapp

Ringetrafo: Omgjør 230V til 8-16V (som er bedre egnet for ringeklokker) og sørger for fast strømspenning til din ringeklokke. Står gjerne i et sikringsskap, veggboks eller innebygget i selve ringeklokka. Du kan også velge å ikke bruke transformator, og heller strømforsyne systemet ditt med batterier i ringeklokka.

Husk da på at du IKKE kan ha lys i ringeknappen din, ettersom lyset i knappen da vil tømme batteriene i ringeklokka raskt.

Friedland D780 ringetrafo
Friedland D780 ringetrafo

Ringeledning: en ledning med en eller to tråder som går gjennom alle delene i ditt ringeklokke system. Ledningen fører spenning som da lukkes/åpnes idet ringeknappen trykkes inn.

Friedland D561 8M ringeledning
Friedland D561 8M ringeledning

Koblingskjema: viser deg hvordan du skal koble og kable ringeklokke systemet ditt.

Friedland koblingskjema
Friedland koblingskjema

 

Hvordan koble riktig?

Det å kable en dørklokke er egentlig veldig enkelt. Bruk sunn fornuft sammen med et koblingskjema så er du på god vei. Som regel følger det med et koblingskjema på de fleste dørklokker – disse viser deg hvor ledningene skal gå. Dette gjelder da hvis du skal sette opp et nytt ringeklokkeanlegg. Har du allerede et system som fungerer i dag er det bare å bytte ut de enhetene som eventuelt krever å byttes ut.

Under ser du et eksempel på koblingskjema til Spore True ringeknapper, en av våre mest populære dørklokker. Dette er et typisk standard oppsett, med èn ledning FRA ringetafo TIL ringeklokke, èn ledning FRA ringetrafo TIL ringeknapp og èn ledning FRA ringeknapp TIL ringeklokke.

teknisk-spore-true-ringeknapp

 

Ønsker du flere eksempler på koblingskjemaer kan du se via linken under, der har vi gjort et google søk på «doorbell diagram». Da får du opp en del informative koblingskjemaer, både for deg som skal kable 1 knapp og dørklokke – og for deg med 2 ringeknapper.

https://goo.gl/pKTdge


Noen typiske utfordringer

Jeg har kjøpt ny ringeknapp med lys, og når jeg trykker inn knappen ringer dørklokka kontinuerlig! Hva er galt??

Dette er en problemstilling som dukker opp en gang iblant, og det er ganske sikkert at du har en dørklokke (innvendig mottaker) som ikke takler en ringeknapp med belysning. Det er faktisk slik at enkelte dørklokker ikke kan brukes sammen med en ringeknapp med lys.

Det finnes da noen alternativer.

 1. Bytte ut knappen med en som ikke lyser.
 2. Bytte ut dørklokka med f.eks. en Friedland modell (alle Friedland dørklokker kan brukes sammen med ringeknapper med belysning)
 3. Skaffe deg et relè som håndterer spenningen slik at det vil fungere som normalt
 4. Fjerne belysningen fra knappen manuelt